Nätverk för säljare som vill utvecklas och sälja mer

Nätverk för säljare

Syfte: En mötesplats för säljare och konsulter som vill bredda sina nätverk och fortsätta sin utveckling inom försäljning
Träffar: 3 per år. Vi ses kl 10-16
Ort: Stockholm
Plats: Östergårds konferensanläggning
Deltagare: Du träffar kollegor inom olika branscher som vill utvecklas inom försäljning och affärsrelationer
Innehåll: Externa föreläsare och case från gruppen. Vi utbyter erfarenheter och löser problem tillsammans.
Ingår: Lunch och fika under hela dagen
Antal deltagare: 10-20 personer
Pris: 14 900 kr/deltagare och år

Detta gör vi på nätverksträffarna

  • Presentation och incheckning
  • Diskuterar våra utmaningar just nu
  • Erfarenhetsutbyte kring aktuellt ämne
  • Diskussion i grupp som leds av handledare
  • Varje tillfälle får 2-4 deltagare ta med ett säljproblem som vi löser i gruppen
  • Reflektion kring dagen och vad vi tar med oss hem
  • Avslut och personlig utcheckning
  • Utbildningsmoment där du som deltagare kan önska vad vi ska ta upp vid nästa träff

Nätverket som gör dig till en ännu bättre säljare

Säljcoachens nätverk för säljare vänder sig till dig som redan har gått en av våra utbildningar och känner att du vill fortsätta din utveckling genom kontinuerliga träffar med likasinnade.
Genom att möta säljare från olika företag och miljöer får du en fördjupad förståelse för hur man arbetar med försäljning i olika branscher.
Nätverket består av säljare som alla vill dela med sig av sina erfarenheter i en sluten grupp där man känner att det man berättar stannar i gruppen.
Vi arbetar både med utbildningsmoment och erfarenhetsutbyten. Varje deltagare har stor betydelse för lärandet i gruppen.
Alla nätverksträffar leds av två handledare från Säljcoachen.

Varför ett nätverk?

Genom att träffa säljare från olika branscher får du ökad förståelse för säljprocesser i andra företag. Det ger inspiration och nytändning!
Eftersom mötena handleds blir det effektiva dagar med mycket lärande och många nya insikter. Kortare utbildningsmoment och egna upplevelser som delas i gruppen bidrar också till nytänkande och nya erfarenheter. Du får handfasta säljtips med dig hem som kan användas redan dagen därpå.

Nöjda företag och deltagare på våra säljkurser och säljutbildningar