Säljkurs för erfarna säljare för ny inspiration med ny säljteknik

Säljkurs tjänster nivå 2

Fakta – säljkursen

Nivå : För säljare med erfarenhet av försäljning + deltagare från Säljcoachens grundkurs
Längd: 1 dag från kl. 09.00 – 16.30
Pris: 5 750 kr ex. moms 
Säljmetod: Att coacha kunden till avslut utan att ”kränga” eller vara ”för på”
Upplägg: Konkret och praktisk, många nya tips
Utbildningsmaterial: Boken ”Coacha till köp”
Måltider: Kaffe, lunch och frukt
Antal : 4-10 deltagare

Innehåll säljkursen

 • Att boka ännu flera nykundsmöten

   

 • Att sälja med coachande frågor

   

 • Struktur på kundmötet

   

 • Presentation med frågor

   

 • Behovsfrågor som skapar intresse

   

 • Vässa säljargument

   

 • Nya coachande avslutningsfrågor

   

Säljkursen ger dig

 • Konkreta inledningar för mötesbokning
 • En säljteknik att bemöta invändningar på som tex ”fungerar bra som det är”
 • Att göra behovsfrågor och presentationsteknik som gör kunden intresserad
 • En struktur i försäljningen i mötet med kund
 • Psykologin vid beslut samt att ställa coachande avslutningsfrågor

Kursdatum Stockholm

8 feb, 12 mars, 16 april, 21 maj

Smakprov på säljkursen

Innovativ säljteknik

Ökar försäljningen utan att ”kränga”

Tjänsteförsäljning – Att sälja tjänster

Att sälja tjänster bygger på specialkunskap och expertis. Det finns oftast inget konkret att visa upp eller ta på vilket gör att det ställer extra stora krav på den konsult som säljer tjänster. Då blir förmågan att bygga förtroende och göra en presentation som väcker intresse viktig. Det är viktiga moment som vi går igenom under säljkurs tjänster nivå 2. september

Tjänsteförsäljning är att sälja förtroende

För att sälja tjänster krävs det att vi får förtroende hos dem vi möter. Utan förtroende ingen försäljning. Det gäller från mötesbokning till avslut. Förtroende kan man skapa på olika sätt så att kunden känner sig trygg med oss och vårt företag, vilket är viktiga delar i under säljkurs tjänster nivå 2

Låt kunden bli delaktig

I en långvarig affärsrelation är det extra viktigt att få kunden delaktig. Det får vi genom att ställa coachande frågor som intresserar. Under säljutbildningen tjänsteförsäljning går vi genom hur det fungerar och hur vi kan få kunden att köpa mera genom att ställa rätt frågor.

Att få flera och snabbare avslut

Att sälja tjänster innebär ofta långa försäljningsprocesser. Därför är det extra viktigt att försöka flytta fram köpbesluten på första mötet. Under säljkursen lär du dig göra nya frågor till avsluten som gör beslutsprocessen snabbare.

Mötesbokning – säljkurs tjänster nivå 2

Att boka möten tycker många är svårt och många väntar in i det längsta med att ringa.
Det vanligaste felet är att inledningarna blir för långa och ointressanta. Under säljkursen tjänsteförsäljning får du lära dig att använda de bästa säljargumenten och göra om dem till intressanta frågor. Under säljkurs tjänster nivå 2 får du också lära dig att acceptera ett nej så att vi får ringa dem igen längre fram i tiden.