Säljutbildning för säljare inom DVH

Säljutbildning för dagligvaruhandeln

Fakta om säljutbildningen

Längd säljutbildning: 1-2 dagar
Upplägg: säljutbildningen består av 9 säljmoment från mötesbokning till varaktig  distribution till butik
Säljmetod: Coacha butiken till mera plats på hyllan och i frysen 
Dokumentation: Vi tar fram ett säljdokument på 9 säljmoment speciellt för ert sortiment 
Antal deltagare: 3-30 stycken
Plats: Vi Teams/Zoom eller på plats hos er 
Datum: När det passar er
Pris: Kontakta oss för en offert

Säljutbildning - 9 säljmoment

 • Besöksförsäljning och telefonförsäljning
 • Boka möten med rätt personer i butik
 • Hantera invändningar som tex fullt i hyllan
 • Bli mer affärsmässiga och höja nivån på mötet i butik
 • Att utveckla era säljargument mot t ex. EMV
 • Hur få mera plats i hyllan och frysen
 • Hur bygga varaktig distribution
 • Göra säljande presentationer
 • Beslutspsykologi för flera och snabbare avslut
Nöjda kunder på våra säljutbildningar och säljkurser

Säljutbildning för DVH - Få mer plats i hyllan med rätt säljteknik

Mer plats i hyllan och fler ”faces” på rätt ställe ökar försäljningen. Under utbildningen tar vi fram verktyg för att sälja mer till dagligvaruhandeln och fackhandeln. Av de kanske 30 000 artiklar som finns i en stormarknad är konsumenten medveten om cirka 50-80 varor. Därför är det viktigt att synas med hjälp av butiksaktiviteter, dubbla exponeringar eller med hyllplaceringar. Under Säljutbildning för dagligvaruhandeln kommer vi att gå igenom hur ni får butikerna att vilja få ert sortiment att synas mer.

Säljteknik för T-listat sortiment inom DVH

ICA centralt tar in mer och mer varor i sitt sortiment som blir T-listade. Vilket gör att det blir alltfler varor som konkurrerar om samma utrymme i butiken. Därför kommer det att bli extra viktigt att presentera sina varors fördelar och skapa intresse för dem. Under säljutbildningen kommer vi att gå igenom hur det går till.

EMV tar mer och mer plats i butikerna

Egna märkesvaror tar större och större plats i butikerna och blir alltmer en vanlig invändning att inte ta in andra nyheter. Under Säljutbildning för dagligvaruhandeln går vi igenom hur ni bemöter en sådan inledning utan att gå i försvarsställning.

Säljutbildning för dagligvaruhandeln

Placement- en del av försäljningen inom DVH

Hur varorna placeras i butik är helt avgörande för hur ert sortiment exponeras och hur konsumentens köpmönster påverkas. Därför är det så viktigt att ta reda på hur butikerna jobbar med placeringarna och hur mycket personalen faktiskt kan. Under Säljutbildning för dagligvaruhandeln går vi igenom hur säljtekniken anpassas deras kunskapsnivån. Exempel

 • Kundtrafiken – yttervarv är det mest naturliga
 • Med hjälp av layout ”tvingas” kunderna in i gångarna
 • Dubbelexponering är en förutsättning för vissa varumärken
 • Vissa köp leder till större merförsäljning än andra, t ex bröd och ost
 • Ju närmare kassorna desto snabbare rör sig kunderna vilket påverkar exponeringen
 • Kunder med en kundvagn handlar dubbelt så mycket på sin högra sida
 • Kunderna tar längre tid på sig att välja varor på mittskeppet jämfört med änden

Coacha dina kontaktpersoner i butikerna

För att få snabbare och större avslut och för att motivera och inspirera butikerna jobbar vi med att ställa frågor. Inte bara behovsfrågor utan andra typer av frågor. Syftet med frågorna är att få kunden delaktig i mötet och för att vi ska få information för att kunna anpassa presentationen. Metodiken är hämtad från det coachande ledarskapet som sedan 1950- talet används med framgång av duktiga ledare och chefer.

Mötesbokning med ”rätt” beslutsfattare i butik

För att inte slösa tid i butiken som säljare är det viktigt att boka möten med rätt person. Många säljare inom DVH träffar cheferna för sällan speciellt butikschefen. Under utbildningen tar vi fram konkreta inledningar för att boka möten med rätt beslutsfattare.

Beslutspsykologi - Säljutbildning för dagligvaruhandeln

För att kunna få flera och bättre avslut kommer säljutbildningen att undervisa deltagarna i beslutspsykologi. Vi kommer även att gå igenom vilka avslutningsfrågor som leder till en snabbare beslutsprocess.

Telefonförsäljning till butiker inom DVH

Vi har 8 000 kontakter i livsmedelsbutikerna inom dagligvaruhandeln. Låt oss ringa och sälja till de butiker ni inte hinner besöka.
Klicka här och läs mer