Säljutbildning för IT och system

Säljutbildning IT och system

Fakta om säljutbildningen

Längd: 1-2 dagar säljutbildning 
10 säljmoment: Från mötesbokning till avslut och säljande offerter
Säljmetod: Att coacha kunden till köp 
Dokumentation: Ett säljdokument skapas på 10 säljmoment 
Kursmaterial:  Boken ”Coacha till köp” finns att köpa
Uppföljning:  E-utbildning via datorn + Quiz finns att köpa
Antal deltagare: 3-30 deltagare
Plats: Hos er eller annan kurslokal 
Pris: Offert lämnas, ring eller mejla oss

Säljutbildning 10 säljmoment

  • 3 inledningar för mötesbokning för nykundsförsäljning
  • Hantera invändningarsom ”inte just nu” eller ”inget behov”
  • Planera och struktuera att ringa nya kunder
  • Utveckla och använda säljargumenten olika målgrupper
  • Att strukturerar ett kundmöte
  • Presentationsteknik och att "dema" system
  • Beslutspsykologi
  • Säljande offerter som tar bort fokus på priset
  • Coachande avslutningsfrågor utan att vara "för på"
  • Merförsäljning, planera och strukturera
Säljutbildning IT och system

Nöjda kunder på våra säljutbildningar och säljkurser

Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system

Problem eller möjlighet inom It- och systemförsäljning

Inom IT- och Telecombranschen drivs ofta projekt som med hjälp av nya tekniska vinningar ska lösa problem och skapa nya möjligheter för kunden. Ofta är de tekniskt komplicerade lösningarna förknippade med stora kostnader och kunden har många gånger fler alternativ att välja bland.

Komplexa tjänster att sälja

IT- tjänster är i sig komplexa och svåra att beskriva och i sin tur är än mer komplicerade för kunden att förstå. Många företag köper idag sina IT-system på känsla och i god tro. Därför kan säljarna av it-tjänster behöva ekonomiska säljargument för sina tjänster utöver de tekniska. Under Säljutbildning IT och system kommer vi därför att lägga extra stor vikt vi säljargumenten som vi också kommer att utveckla så att ni urskiljer er från era konkurrenter.

Innehåll säljutbildning IT och system

För att kunderna bättre ska förstå nyttan med nya tekniska lösningar gäller det att sälja utan att ”kränga” . I den här säljutbildningen kommer vi att gå igenom varierande metoder för besöksbokning och säljkommunikation beroende på om säljaren har kontakt med exempelvis en IT-chef eller en drifttekniker.

Kundens kunskapen om IT styr säljprocessen

Säljtekniken varierar också beroende kundens tekniska kompetens vilket också påverkar affärsavslutet. En kund med mindre kunskap har helt andra kriterier än den kund med mer teknisk kunskap. Därför är avsluten alltid anpassade efter kundens kunskap och kundens behov.

Framställa behovet enkelt och tydligt

Säljcoachningen blir i den här typen av försäljning extremt effektiv tack vare att säljaren bättre kan hjälpa kunden att förtydliga och förenkla sitt behov. När det gäller tekniskt avancerade produkter kan teknikens möjligheter komplicera för kunden varpå den får ännu svårare att välja leverantör och produkt. Som coachande säljare tillhandahåller vi verktyg som hjälper kunden att styra rätt.

Låt kunden vara delaktig i lösningen

Att sälja tekniska system handlar om långa kund- och leverantörsrelationer som i sig kan vara krävande ur ett försäljningsperspektiv. Dessutom vill säljaren förmedla diverse lösningar åt kunden och presentera dem så snabbt som möjligt så att kunden blir imponerad och visar köpintresse. Med den coachande säljtekniken låter vi kunden vara delaktig och styra affärsrelationen, och vara med att ta fram en lösning som oftast leder till snabbare och större affärer. Allt det här kommer vi att gå genom under Säljutbildning för IT och system

Säljande presentationer och offerter

För att stötta försäljningen kommer vi också att gå igenom säljmaterial som till exempel offerter och presentationer, och framställa dem ännu mer säljande.