Säljutbildning – Att sälja IT-tjänster och system

Via Teams eller Zoom samt vid personliga kundbesök

Säljutbildning IT och system

Fakta om säljutbildningen

Längd: 1-2 dagar säljutbildning
Plats: Via Teams eller på plats hos er
10 säljmoment: Från mötesbokning till avslut och säljande offerter
Säljmetod: Att coacha kunden till köp 
Att sälja och ”Dema” med Teams eller Zoom:  Lär er att sälja och dema online
Dokumentation: Ett säljdokument skapas på 10 säljmoment 
Kursmaterial:  Boken ”Coacha till köp” finns att köpa
Uppföljning:  E-utbildning via datorn + Quiz finns att köpa
Antal deltagare: 3-30 deltagare
Pris: Offert lämnas, ring eller mejla oss

Säljutbildning 10 säljmoment

 • Mötesbokning för nykundsförsäljning via Teams/zoom + vanliga personliga kundbesök
 • Hantera invändningar som ”inte just nu” eller ”inget behov”
 • Planera och struktuera mötesbokningen
 • Utveckla och använda säljargumenten olika målgrupper
 • Att strukturerar ett kundmöte
 • Presentationsteknik- Via Teams/Zoom + vanliga kundbesök
 • Beslutspsykologi
 • Säljande offerter som tar bort fokus på priset
 • Coachande avslutningsfrågor utan att vara "för på"
 • Merförsäljning, planera och strukturera
Några exempel på nöjda kunder
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system
Säljutbildning IT och system

Viktigt att också kunna sälja via Teams eller Zoom

Digitala kundbesök kan öka försäljningen mer än personliga kundbesök på plats hos kunden. 

Kundmöten via Teams eller Zoom kan få nyförsäljning att öka beroende på att det är lättare att boka möten. Kunderna inser att det finns många fördelar  med att träffas online för att se om våra tjänster är intressanta innan man träffas personligen.

Ett möte via Teams eller Zoom skiljer sig åt  ganska mycket åt jämfört med ett möte på plats hos kunden . Många säljare tycker att det är svårare eftersom den personliga touchen försvinner. Därför är det extra viktigt att anpassa sin säljteknik speciellt i följande säljmoment.

• Mötesbokningen – Som blir enklare och lättare att boka speciellt vid merförsäljningen men också vi nyförsäljningen 
• Inledningen på mötet – Är så viktigt och det krävs ett annats ätt för att få en bra och affärsinriktad början på ett möte 
• Presentationstekniken – Bir annorlunda och mera inriktad på en dialog för att skapa intresse.
• Avsluten – Kräver mera frågor för att få till ett positivt köpbeslut
.

Säljutbildning för IT och system – 10 säljmoment

För att kunderna bättre ska förstå nyttan med nya tekniska lösningar och system gäller det att sälja utan att vara ”för på ” eller för avvaktande . I den här säljutbildningen kommer vi att gå igenom  10 säljmoment försäljningen från mötesbokning till avslut samt säljande offerter.

Säljutbildning IT och system

Mötesbokning för nyförsäljning – 3 olika inledningar

Nyckeln till att öka försäljningen en intresseväckande inledningsfråga som gör att kunden vill veta mera av våra tjänster och system. Under utbildningen tar vi fram 3 olika inledningar för att boka kundmöten och skräddarsyr dem för er. Med den coachande metodiken kommer man inte uppfattas som en ”krängare”  eller känna att man är ”för på” när vi ringer och bokar möten.

Säljargument som ” sticker ut” från era konkurrenter

IT- tjänster är i sig komplexa och svåra att beskriva och i sin tur är än mer komplicerade för kunden att förstå. Många företag köper idag sina IT-system på känsla och i god tro. Därför kan säljarna av it-tjänster behöva ekonomiska säljargument för sina tjänster utöver de tekniska. Under Säljutbildning för IT och system kommer vi därför att lägga extra stor vikt vi säljargumenten som vi också kommer att utveckla så att ni urskiljer er från era konkurrenter.

Presentationer som skapar intresse och behov

Med hjälp av en företagspresentation som beskriver era tjänster kommer era tekniker lära sig  att ställa frågor för att få kunskap om hur kunden jobbar idag. Och att presentera dem på ett sätt som skapar intresse. Syftet är att hitta kundens ”svaga sidor” där era tjänster och tekniker kan stärka dem. Under utbildningen kommer vi att gå igenom och göra konkreta frågor som gör att kundens ser sitt eget behov mycket tydligare.

Kundens kunskapen om IT styr säljprocessen

Den coachande säljmetodikens utgångspunkt är att intervjua kunden om kunskapsnivå av era typer av tjänster och system. Vilket innebär att en presentation kan bli helt olika beroende på hur kunnig kunden är.  Det styr t ex valet av säljargument och hur ”tekniska” behovsfrågor vi kan ställa. Under utbildningen tar vi fram specifika frågor för er som utgår från kundens kunskapsnivå och era specifika  tjänster.

Låt kunden vara delaktig i lösningen

Att sälja tekniska system handlar om långa kund- och leverantörsrelationer som i sig kan vara krävande ur ett försäljningsperspektiv. Dessutom vill säljaren förmedla diverse lösningar åt kunden och presentera dem så snabbt som möjligt så att kunden blir imponerad och visar köpintresse. Med den coachande säljtekniken låter vi kunden vara delaktig och styra affärsrelationen, och vara med att ta fram en lösning som oftast leder till snabbare och större affärer. Allt det här kommer vi att gå genom under Säljutbildning för IT och system

Korta ner säljprocessen vid försäljning av tjänster och system

Att sälja tjänster innebär ofta långa ledtider oavsett om kunden har en leverantör eller inte. Därför gäller det att på kundmötet komma så långt som möjligt i köpprocessen. Målsättningen är få kunden intresserad och delaktig så att ni slipper ”jaga”  fram ett svar. Undersjälva presentationen lärs deltagarna  att ställa avslutningsfrågor som:

 • Kortar ned beslutsprocessen hos kunden
 • Flyttar fram beslutsprocessen
 • Får kunden mer beslutsbenägen vid mötet

Offerter som tar bort fokus på priset

För att öka lästiden och få uppmärksamhet på annat än bara priset är utformningen av offerten viktigt. Det är också viktigt att bygga förtroende för det egna företaget om man är okänd på marknaden. Att ska intresse för våra tjänster och system med säljargument som ”sticker ut” kan vara avgörande. Med bilder, bildtexter och faktarutor te x garantirutor underlättar vi för läsaren att ta till sig innehållet på ett lättsamt sätt. Metodiken är vetenskapligt beprövad.

Säljutbildning IT och system