Personlighetsutveckling med DISC-analys för säljteam

Fakta om DISC-analys för säljteam

Utbildning: Skräddarsytt för säljteam i samma företag eller organsiation
Tid: Beror helt och hållet på antal deltagare
Utbildningsmetod: DISC-analys + teamcoaching
Målsättning: att öka förståelsen för beteendestilar
Ingår: personlig disc-analys via webben
Personlig återkoppling i samband med kursen.
Fördjupningsmaterial att ta med hem.
Måltider: förmiddagsfika
Antal deltagare: 3-15 stycken

DISC-analysens målsättning

 • Ge dig en insikt i säljarnas beteendefaktorer
 • Som ledare kan du lättare vägleda säljarna
 • Säljgruppen får lättare att samarbeta
 • Säljarna får kunskap om sin personlighet
 • Att lättare accepterar andra personligheter
 • Förstå hur en disc-analys är uppbyggd
 • Kunskap om de olika beteendestilar som finns
 • Hitta fungerande strategier för att sälja till personer med olika beteenden
 • Få kunskap i hur kommunikation kan skilja sig mellan olika beteendeprofiler

Olika beteendestilar påverkar vår försäljning

Vi har alla olika beteendestilar som präglar oss som människor som definieras med fyra färger. Då vi förstår dem och hur de påverkar oss förstår vi även enklare våra egna styrkor och drivkrafter.Genom att göra ett beteendetest så får du en personlig återkoppling kring dina styrkor och vad som driver dig både privat och i arbetslivet. Detta ger oss sedan verktyg att enklare både kommunicera med andra och sälja.

Vilken beteendestil har du?

Rött beteende
Beslutsam
Drivande
Målmedveten
Rak
Resultatinriktad

Blå person
Korrekt
Tystlåten
Noggrann
Reflekterande
Systematisk

Gul person
Entusiastisk
Flexibel
Lättsam
Optimistisk
Spontan

Grön person
Lojal
Omtänksam
Pålitlig
Tålmodig
Vänlig

Under säljkursen får du:

 • En inbjudan innan kursen för att göra en DISC-analys på webben
 • En genomgång av vad DISC innebär och vad de olika beteendestilarna, färgerna indikerar
 • En personlig återkoppling kring din profil
 • Ett material att ta med dig hem och fördjupa dig i
 • En genomgång av olika säljstilar kopplade till din profil
 • En genomgång i hur vi kan kommunicera beroende på vilka profiler vi möte

Utbildningens upplägg

Vi inleder med en genomgång av vad DISC-analysen är och hur den kan användas inom både försäljning och rekrytering. Vi pratar om de olika beteendestilarna och vad som karakteriserar var och en. Efter en teoretisk genomgång går vi över till att gå igenom din egen profil och du får en personlig återkoppling. Vi talar även om olika sälj- och kommunikationsstilar.

Kommunicera och sälj individanpassat

Att arbeta med försäljning ställer idag stora krav på både kommunikativ och känsla för olika människotyper. Vi lär dig att förstå vilka beteendestilar som finns och hur du kan både bemöta dem och ändra din kommunikation beroende på vem du har framför dig.
Varje säljmöte är individuellt och den coachande försäljningsmetodiken i kombination med en förståelse för olika beteenden ger dig en djup kunskap i att sälja till alla personer.

Hur kan jag coacha mig själv och andra?

Genom att förstå vad som driver mig själv kan jag också enklare se vad som driver andra. Detta leder till en ökad möjlighet att ”växa in ” i nya roller eller fördjupa min kunskap i den roll jag redan har.
Att kunna möta människor som har andra styrkor än mig själv ställer krav på kommunikation och förståelse av vad som kännetecknar olika människor. Genom denna förståelse kan jag enklare coacha kunden till köp och mig själv till nya framgångar.