Medarbetarskap med fokus på säljutveckling

Medarbetarskap

Medarbetarskåp – Fakta om utbildningen

Längd: 2-3 dagar från kl 09.00-16.00
Upplägg: Skräddarsydd utbildningen för ert bolag
Metod: Medarbetaskap
För chefen:
För säljgruppen:
Verktyg: 3 web-baserade verktyg
Antal: 4-20 deltagare
Plats: På plats på ert företag eller annan kurslokal
Datum: Efter överenskommelse
Pris: Offert lämnas, kontakta Säljcoachen idag

Målsättning i med utbildningen

 • Att få engagerande medarbetare och säljare
 • Att få säljare som har lust att sälja ännu mera
 • Att få våra säljare att ta ett utvecklingsansvar
 • Säljare som stöttar sin chef i försäljningen
 • Bättre samarbete med övriga avdelningar
 • Bättre samspel inom säljgruppen
 • Lust att göra sitt bästa varje dag
 • Att få säljare som coachar sig själva
 • Att få ett ökat säljdriv på egen kraft
 • Att få glädje och inspiration i att lyckas

Medarbetarskap med fokus på säljutveckling

Medarbetarskap har en fast och solid förankring i Nordens kultur och arbetsliv sedan 1960 talet. I absolut framkant vad gäller forskning inom området ligger Göteborgs universitet med fokus på vad som får medarbetare att ta ansvar och egna initiativ. Det finns också många doktorsavhandlingar inom detta område.

 • Effektivare säljarbete
 • Ökad arbetsglädje
 • Bättre samarbete

Ett bra medarbetarskap bidrar till att det blir enklare och mer lustfyllt att varar ledare, och ett bra ledarskap ger medarbetarna lust att göra sitt bästa, varje dag. Medarbetarskap handlar om att ta ansvar
Medarbetarskap lägger störst vikt på ansvar med inriktning på initiativ. Med fokus på att se vad som behöver göras och se till att det blir gjort. Även om det inte är mitt huvudansvar. Motsatsen är ”inte mitt bord” vilket ses som ett mindre bra medarbetarskap. Men tyvärr ganska vanligt!

Medarbetarskap- Bra och dåliga medarbetare

På samma sätt som det finns bra och dåligt ledarskap finns det bra och dåligt medarbetarskap. Alla chefer vill vara bra chefer och på samma sätt vill alla anställda vara bra medarbetare. Därför lägger vi fokus på Medarbetarskap. Att alla anställda ska ta ansvar.

Arbetsglädje är resultatet av engagemang – inte en förutsättning för att engagera sig

Arbetsglädje är helt och hållet kopplat prestation och inte till avslappnad harmoni utan om lyckad ansträngning. Om utmaningarna långt överskrider det man tror sig kunna prestera blir man orolig och stressad. Arbetsglädje handlar alltså om att hitta balans mellan krav och sin egen arbetskapacitet.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt och utvecklas bäst tillsammans – inte för var och sig. Ett bra medarbetarskap bidrar till att det blir enklare och roligare att vara chef. Och ett bra ledarskap ger medarbetaren lust att göra sitt bästa varje dag.

Stark styrning

Hierarkiska organisationer med olika chefsnivåer är den vanligaste formen för att leda och styra ett företag. Den ger trygga ramar och klara besked och en tydlighet i verksamheten. Nackdelen är att den kan motverka egna initiativ och kreativitet samt att den enskildes kompetens inte kommer till sin rätt.

Ingen styrning

Full frihet att göra vad man anser själv vara bäst är motsatsen till hierarkiska organisationer.
Det kan kännas lockande att kunna förverkliga sina idéer men nackdelen är att det inte finns någon tydlig inriktning på verksamheten. Friheten leder ofta till att det uppstår ”primadonnavälde” och dåligt samarbete och sämre resultat.

Balans mellan ledare och medarbetare

Som i ett parförhållande har man ansvar att vårda och utveckla sin relation. För att det ska fungera på sikt måste båda parter känna en positiv balans. Att båda parter tar ansvar. På samma sätt bör det också fungera på en arbetsplats mellan ledare och medarbetare. Medarbetarna bör ta ansvar för verksamheten och ledarnas behov och ledarna bör ta ansvar för medarbetarnas behov.

Medarbetarskapshjulet

Forskning visar att det är fyra områden som inbördes på verkar varandra och är avgörande för att få en maximalt fungerande arbetsplats:

1. Arbetsglädje
2. Förtroende
3. Samarbete
4. Handlingsförmåga

Medarbetardriven process för fortsatt utveckling

För att utvecklas måste vi ha en realistisk bild av vardagens verklighet med konkreta kortsiktiga mål för utveckling och ansvarstagande. Det ska vara medarbetarna som driver denna process. Uppgiften för ledaren är att följa upp och komplettera och korrigera.

Mätning av Medarbetarskap

I de flesta medarbetarskapsundersökningar är det i realiteten ledarna som blir undersökta. En orsak till det är att ledarna ställs till svars för medarbetarnas trivsel. Vilket strider mot idén om att alla tar ansvar för samarbete och utveckling. Men vid Medarbetarskap vänder vi på begreppen och låter medarbetarna ta ansvar genom följande verktyg:

LedMed Hur utvecklas ett bra samarbete i gruppen

AnSvar – Hur kan medarbetarskapet utvecklas på personnivå

4 Temperamenten – Belyser individuella egenskaper

Verktygen har utvecklats under 25 år med förankring i ledande forskning och praxis inom HR.