Säljutbildning till ÅF och grossister

Säljutbildning till ÅF

Fakta om säljutbildningen

Längd på säljutbildningen: 1-2 dagar
Innehåll: 10 säljmoment från mötesbokning till avslut. Både för  ny- och merförsäljning. 
Säljmetod: Att coacha kunden till köp
Dokumentation: Ett säljdokument med 10 säljmoment skapas speciellt för er
Antal deltagare: 3-30 stycken
Plats: Vi kommer till er 
Datum: Ni bestämmer 
Pris: Offert lämnas

Säljutbildning – innehåll

  • Hantera invändningar tex ”vi har tillräckligt med leverantörer ” eller ” inte just nu”
  • Mötesbokning med nya ÅF
  • Att få ÅF att ta in flera av era produkter till försäljning
  • Att få ÅF att sälja mera av era etablerade produkter till slutkund
  • Att få ett generellt ökat ”säljdriv” av era produkter till slutkund
  • Hur få ÅF:s slutkunder att köpa era produkter trots att de kan vara dyrare
  • Presentationsteknik
  • Utveckla era säljargument jämfört med era konkurrenter
  • Att få ÅF att komma ihåg era säljargument
  • Beslutspsykologi
Säljutbildning till ÅF

Nöjda kunder på våra säljutbildningar och säljkurser

Säljutbildning till ÅF
Säljutbildning till ÅF
Säljutbildning till ÅF
Säljutbildning till ÅF
Säljutbildning till ÅF
Säljutbildning till ÅF

Säljutbildning till ÅF – Att coacha till ökad försäljning

När vi överlämnar ansvaret till ÅF för försäljningen till slutkund tappar vi kontrollen över försäljningen. Vi vet inte riktigt hur de säljer in våra produkter och varor. Är ÅF-säljarna tillräckligt aktiva och ställer de rätt säljfrågor till kunderna. Under säljutbildningen skräddarsyr vi frågor tillsammans med er och ÅF för maximal försäljning.

Sälj utan att kränga

Ofta är säljarna för aktiva eller för passiva i butiken. Vi lär era ÅF:s butikssäljare att styra hela köpprocessen så att kunden får förtroende för dem och för butiken. Det gäller att vara ”så där lagom på” genom att ställa coachande frågor. Då upplever kunden det som kundservice. Under Säljutbildning till ÅF går vi genom vilka frågor som är bra att ställa.

Säljutbildning till ÅF -När slutkunden tycker det är dyrt

När kunden kommer med invändningar och tycker det är dyrt är risken stor att ÅF-säljarna väljer att rekommendera en billigare produkt till kunden utan ställa några frågor.
Det kanske inte alltid är den optimala lösningen för kundens som hade varit beredd att betala mer om rätt behovsfrågor och rätt säljargument hade använts. Men med hjälp av den coachande säljtekniken kan vi få ÅF att vända kundens invändningar till ett köp utan att kränga.

Merförsäljning kan alltid öka

Merförsäljningen kan många gånger utan större bekymmer ökas med upp till 30% med rätt merförsäljningsfrågor. Kunderna ser det som en service för man vill inte komma hem och så fattas det te x en pensel att måla med. Ställer man frågorna på rätt sätt blir kunderna alltid tacksamma. Under säljutbildningen går vi igenom när vi ska ställa merförsäljningsfrågor och hur frågorna ska formuleras för att inte det ska kännas obekvämt för ÅF-säljarna att ställa dem.

Utbilda era ÅF direkt med våra säljcoacher

Vår säljutbildning är anpassad för att utbilda ÅF direkt på plats i butiken. Först börjar vi med en teoretisk säljutbildning som sedan varvas med praktisk träning i butiken.
En säljcoach från oss går runt och lyssnar på kundsamtal och säljarna får återkoppling på sina kundsamtal.

Utbilda era säljare att coacha ÅF

Ni kan också utbilda era säljarna till säljcoacher vilket innebär att de skall coacha ÅF hur de ska sälja till slutkunderna.