Säljutbildning och säljcoaching under 1 år

Företagsanpassad säljutbildning

Fakta om säljutbildningen

Längd: från 6 månader till 1 år
Innehåll: Allt från A till Ö inom försäljningen
Dokumentation: Videfilmer + säljbok + e-dokument + säljstrategier + nytt säljmaterial
Utbildningsmetod: Coaching
Antal: 3-30 deltagare från ert företag
Plats: Enligt överenskommelse
Pris: Kontakta Säljcoachen AB för offert idag!

Boken "Coacha till köp"

 • boken_166Säljkursen i bokform
 • Praktiska exempel
 • Sälja utan att ”kränga”
 • Att boka nykundsmöten
 • Säljfrågor för fler avslut
 • En tydlig säljstruktur

Målsättningen- ett längre sammarbete

 • Öka säljdrivet hos alla säljare och konsulter

   

 • Utveckla ny- och merförsäljningen

   

 • Göra en affärsplan för försäljning + kundvård

   

 • Att kunna sälja via Teams/Zoom

   

 • Strukturera prospekthanteringen

   

 • Att inte "kränga" genom en coachande säljkommunikation för både ny- och merförsäljningen

   

 • Presentationsteknik för kundmöten + via Teams/Zoom

   

 • Utveckla era säljargument så de "Sticker ut" speciellt viktigt i kundmöten via Teams/Zoom

   

 • Utveckla säljmaterial: offerter + presentationer + webben för att bli mera säjande

   

 • Att arbeta mera strukturerat och planerat med försäljning på både kort och lång sikt

   

Säljcoaching under 1 år

Säljanalys:  För att se vilka förutsättningar och behov som finns för att öka försäljningen
Säljteknik: För kundbesök + via Teams/Zoon 
Personlig säljcoaching: Med varje enskild säljare för att specifikt fokusera på deras möjligheter
Strukturerad försäljning: Att planera säljarnas tid effektivtare
Nya prospekts: Hur finna nya prospekt och en strategi för hur de ska bearbetas
Presentationer: Utveckling av era företagspresentationer
Säljande offerter:Gå igenom era offerter och göra dem mer intressanta för kunden, mera säljande
Webben: Hur kan man använda webben i försäljningen bättre
Målsättning och uppföljning: Att ta fram målsättning till de som säljer så att de
För chefer: Utbildning i det coachande ledarskapet

Coacha kunden till köp

Nöjda företag och kunder

 • gerdmans_279
 • branas_249
 • bris_519
 • agria_237
 • ssi
 • eon

Säljteknik för er specifika bransch

Den företagsanpassade 1-års utbildningen lägger vi upp så att den passar just för er bransch. Beroende på vilken bransch man arbetar inom kan säljtekniken skilja sig beroende på er marknads förutsättningar. Vi har branschutbildningar inom bland annat teknisk försäljning och dagligvaru- och fackhandeln. Vår företagsanpassad säljutbildning passar vare sig du arbetar med inne/utesälj, B2B eller telefonförsäljning.

Att sälja via Teams & Zoom är framtiden

Digitala kundbesök via Teams och Zoom kan öka försäljningen: Digitala kundbesök vid nyförsäljning kommer göra det lättare att boka möten. Kunderna inser att det finns fördelar  med att träffas online för att se om våra tjänster är intressanta innan man träffas personligen. Att genomföra ett digitalt möte skiljer sig främst åt vid följande säljmoment.  Mötesbokningen Inledningen på mötet  Presentationstekniken

Företagsanpassad säljutbildning - Coachande säljmetod

Den coachande säljmetodiken går ut på att ställa frågor, mycket mera frågor än de flesta är vana vid för att få snabbare och större avslut. Frågorna används även för att motivera och inspirera kunden. Kunden ska bli delaktig i mötet och vi ska få information för att kunna anpassa oss efter kundens kunskapsnivå.

Ett personligt säljdokument med 10 säljmoment

Deltagarna skapar själva ett säljdokument med bland annat inledningar för mötesbokning, säljargument och svar på invändningar anpassade efter företaget. Under den företagsanpassade säljutbildning kommer vi att gå in i detalj i varje enskilt säljmoment och utveckla det vi reda har gjort. Det ska bli ett levande dokument som säljarna har nytta av varje säljdag.

Del 1 - Säljcoaching i grupp/workshops

Image
 • Vi startar med en övergripande workshop där vi analyserar nuvarande säljsituation och framtida mål
 • Genomgång av de säljverktyg som idag finns som te x säljsystem, den egna webben, prosectlistor mm  och hur dessa används och fungerar
 • Framtagning av en affärsplan  med 9 moment som fokuserar  på försäljning och kundvård
 • Vi lägger ett extra  stort fokus i affärsplanen för digitala försäljningsmöjligheter som tex att skaffa nya prospect och synas bättre på sökningar via Google
 • Under året som går utvecklar vi och förbättrar vi affärsplanen

Del 4 - Uppföljning och repetitions

 • Uppföljning av träningsuppgifter
 • Reflektion och genomgång av erfarenheter
 • Uppföljning av träningsuppgifter
 • Repetition av de svåraste säljmomenten
 • Utveckling av de personliga säljdokumenten
 • Coachande säljtekniken med fokus på invändningar och avslut
 • Framtagning av säljande presentationer
 • Framtagning av nya säljande offert

Del 2 - säljteknik

 • Utbilda säljarna i mötesbokning som ger fler affärer
 • Coachande säljkommunikation så att säljarna inger förtroende
 • Unika säljargument för era produkter och tjänster anpassade efter målgrupp
 • Utbilda säljarna i coachande behovsfrågor så att kunden själv inser sitt behov
 • Att lära säljarna att hantera invändningar utan att gå i försvarsställning
 • Coachande avslut anpassade efter era målgrupper och dess förväntningar

Del 5 - Utbildning i säljledarskap för chefer

 • Utbildning kring situationsanpassat ledarskap inom försäljning
 • Redskap för att kunna coacha säljarna med fokus på att öka försäljningen
 • Redskap för att kunna leda och coacha varje säljare efter sina förutsättningar
 • Personlig säljcoachning och handledning
 • Handledning genom de olika processerna inom resp. affär
 • Coachning av försäljningschefer med fokus på att arbeta efter ett situations-anpassat ledarskap

Del  3 - Säljstruktur och säljmaterial

 • Uppföljning av säljarnas träningsuppgifter från dag ett
 • Repetition med fokus på mötesbokning, invändningar eller avslut
 • Coachande säljtekniken för ny–eller merförsäljning
 • Säljstruktur för bättre säljdriv anpassat för er bransch
 • Framtagning av säljande presentationer för era produkter och tjänster
 • Utbildning hur säljande offerter ökar avsluten

Del 6 . Säljande säljmaterial

I den här delen tar vi fram specifika presentationer som sätter kunden i centrum. Vi går även igenom hur en offert kan utformas för att inte bara fokusera på priset. Genom att fylla den med material som gör offerten intressant att läsa och med bilder och texter som bygger på kundens kunskap gör vi en offert som lockar till läsning och som ökar antal avslut.