Säljutbildning inom byggbranschen – november 2015

saljteknik-kundcase

Kund: Moelven Modus Sverige
Bransch: Byggbranschen
Produkter och tjänster: Systemväggar till kontorslokaler och konferensrum
Kunder: Bygg entreprenörer, Bostadsrätter, fastighetsägare, arkitekter

4 dagar  säljutbildning för säljarena och 1 dag för säljansvariga

• Säljteknik ”Att coacha kunden” från Mötesbokning till – Avslut 2 dagar
• Mötesbokning med arkitektr, entreprenader och fastighetsägare- 1 dag
• Presentationsteknik – anpassa presentationer efter kundens kunskapsnivå – 1 dag
• Ett coachande ledarskap för säljansvariga – öka säljdrivet – 1 dag

Moelven testade Säljcoachens säljutbildning

Den första säljutbildningen för Moelven var för 16 säljare i Sverige. I november 2015 höll vi två dagars säljutbildningen med fokus på säljteknik. Från mötesboknning till avslut genom att coacha kunden. Som innebär att man som säljare blir riktigt duktig på att ställa frågor. Och då inte bara behovsfrågor. Utan coachande frågor. Och med det menar vi frågor som tar reda på kundens kunskapsnivå och erfarenheter om våra produkter och tjänster. I Moelevens fall innebär det frågor om hur mycket kunden faktiskt vet om systemväggar och om kunden har jobbat med det tidigare eller bara jobbat med platsbyggda kontorsrum och konferensrum. Det styr sedan säljarens presentation och vilka säljargument vi ska använda längre fram i säljprocessen. Alla säljarna håller alltid samma presentation för alla oavsett kunskapsnivå om systemväggar.

Wow vilken skillnad på presentationsteknik

Nu insåg man Wow vilken skillnad det gör om kunden faktiskt inte vet något om systemväggar eller har kanske jobbat med det mycket. Två helt olika presentationer. Det kan jag säga blev en riktigt Aha upplevelse för alla säljarna. En helt ny typ av säljteknik. Som också fungerade väldigt bra i praktiken också. Så Bra att vi på Säljcoachen AB blev erbjudna att hålla i deras utbildningen för alla Molevens norska 50 säljare och 16 säljansvariga. Och ingå i Moelvens utbildnings Academy. Allt detta tack vare vår säljteknik ”Att coacha kunden till köp”