Säljutbildning inom byggbranschen – november 2015

saljteknik-kundcase

Kund: Moelven Modus Sverige
Bransch: Byggbranschen
Produkter och tjänster: Systemväggar till kontorslokaler och konferensrum
Kunder: Bygg entreprenörer, Bostadsrätter, fastighetsägare, arkitekter