Säljutbildning för Bank och försäkring – Öka försäljningen utan att ”kränga”

Säljutbildning bank och försäkring

Säljutbildning bank och försäkring 1 – 3 dagar – Ni väljer

En säljutbildning anpassad för ert företag och er bransch

Säljutbildning bank och försäkring finns som 1,2 eller 3-dagars utbildning. Vi skräddarsyr utbildningen efter de önskemål som passar ert företag bäst.

Se företagsanpassad säljutbildning – klicka här

Målsättning säljutbildning för Bank och försäkring

  • Förbättra lönsamheten genom att effektivisera försäljningen
  • En skräddarsydd säljutbildning baserad på vårt branschkunnande och era önskemål
  • När nyttan av produkten är svårbedömd för kunden krävs det en anpassad försäljningsteknik
  • Se fler målsättningar nedan

Säljutbildning bank och försäkring – Förbättra lönsamheten genom att effektivisera försäljningen

Stora delar av bank- och försäkringssektorn är en mogen marknad med pressade priser och små marginaler. De utökade kapitaltäckningskraven innebär dessutom att företag i branschen måste höja lönsamheten och öka sin försäljning. Förutom lönsam kundutveckling och stärkt lojalitet bland befintliga kunder måste fokus ligga på att effektivisera försäljningsprocesserna för snabbare och förbättrad avslutsfrekvensen i alla kanaler vid både ny- och merförsäljning.

En skräddarsydd säljutbildning baserad på vårt branschkunnande och era önskemål

På våra företagsanpassade säljutbildningar försöker vi alltid koppla samman vår kunskap om de säljutmaningar bank- och försäkringsbranschen står inför med vad ditt företag har för särskilda behov och önskemål. Vår coachande säljmetodik utgör dock alltid grunden för hur utbildningen genomförs. Efter säljutbildningen ska alla deltagare veta hur man coachar kunden till köp.

När nyttan av produkten är svårbedömd för kunden krävs det en anpassad försäljningsteknik

Förståelsen för bank- och försäkringsbolags produkt- och tjänsteutbud varierar bland kunderna, särskilt bland privatpersoner. Innehållet kan upplevas komplicerat och svårt att jämföra med konkurrerande produkter. Försäkringar är svåra för kunden att i köpögonblicket bedöma då de inte ger någon omedelbar nytta.

Den coachande säljtekniken är en utmärkt säljmetodik för komplexa produkter

Metoden innebär att du i införsäljningstillfället, genom en särskild frågeteknik, kartlägger kundens tidigare erfarenheter och kunnande. Har exempelvis kunden ansökt om ett banklån tidigare? Har han eller hon vid något tillfälle haft anledning att utnyttja en försäkring? Det är också viktigt att ställa frågor som ger svar på vilka förväntningar kunden har på det du erbjuder och som ger kunden insikt om sitt eget behov. Hur du presenterar ditt erbjudande beror på kundens svar. Ju mer insatt kunden är desto mer detaljerad fakta kan han eller hon ta till sig. Ju mer kunskap kunden besitter desto lättare är det ofta att sälja.

Låt kundens erfarenheter och förväntningar styra försäljningen

Oavsett produkten eller tjänstens innehåll och kundens individuella förutsättningar ska det vara lätt att köpa. Vi lär dig en införsäljningsteknik som utgår från kunden och med hjälp av frågor coachar du honom eller henne till insikt i vad han eller hon behöver. Det gör kunden mer delaktig i försäljningsprocessen vilket i sin tur ökar möjligheten till ett avslut. Kunden känner sig med denna säljteknik nöjd och trygg med vad han eller hon har köpt.

Se införsäljningen som ett tillfälle att skapa kundlojalitet och merförsäljning

Kundlojalitet skapas redan vid köptillfället och är direkt kopplat till kundens upplevelse. De mest lönsamma kunderna är inte alltid de som banken eller försäkringsbolaget är i frekvent kontakt med. Ta därför tillvara på införsäljningstillfället som en unik möjlighet att skapa kundlojalitet. Den coachande säljmetoden ger dig förutsättningarna. Genom att säljtekniken sätter kunden i centrum skapar du förtroende och ökar sannolikheten att kunden återkommer till just dig eller ditt företag när andra behov uppstår. Du har redan vid införsäljningstillfället banat vägen för den viktiga merförsäljningen.

Hjälp kunden att ta beslut med säljande offerter

Innan du lämnar en offert bör du ha intervjuat kunden om vad han eller hon kan, vill och förväntar sig. En erfaren kund önskar sig troligen mer utförlig och mer specifik information om produkten eller tjänsten. En osäker kund behöver istället tydliga referenser, bakgrund om företaget och mer övergripande, men inte allt för detaljerad, information om det du säljer. Med coachande frågor kan du fylla offerten med det innehåll kunden vill ha och behöver för att ta ett köpbeslut. Beslutsprocessen blir kortare och prisfrågan blir troligtvis inte lika viktig.
Vi hjälper dig att bedöma och förbättra ditt företags offertmallar och övrigt säljmaterial för att göra det mer säljande och underlätta för kunden att ta beslut.

Effektivisera försäljningen genom att identifiera tidstjuvarna

Vi är specialister på struktur och effektivitet. Under utbildning kan du och ditt företag få hjälp med att strukturera upp och effektivisera försäljningsorganisationen genom att identifiera tidstjuvar samt kapa kostnader och ledtider i försäljningsprocessen.

Säljutbildning bank och försäkring – Coacha säljarna som du coachar kunderna

Den coachande säljtekniken kommer göra det lättare för dig som leder försäljningsorganisationen att coacha, följa upp och motivera dina medarbetare. Den coachande säljtekniken blir i sig en drivkraft: den lär säljare att hantera invändningar utan att kränga, minskar motståndet till att ringa på så kallade ”kalla” samtal och ökar avslutsfrekvensen. Den coachande säljtekniken skapar inte bara förutsättningar för fler affärer utan ökar också nöjdheten bland både dina säljare och kunder.

Säljutbildning bank och försäkring – En säljutbildning för alla

Den coachande säljtekniken går att användas inom försäljning både på privatkund- och företagssidan. Tekniken fungerar oavsett om kundmötena sker per telefon, i butik eller på fältet, och oavsett komplexitet på försäkringslösningarna och de finansiella erbjudandena. Den är lätt att ta till sig för både nya och mer erfarna säljare.
Vi har med dokumenterad framgång ökat försäljningen med över 30 procent hos tidigare kunder i bank- och försäkringsbranschen.