Presentationsteknik – För digitala kundmöten

Att sälja produkter och tjänster via Teams eller Zoom

Företagsanpassade säljutbildningar - Framtidens försäljning

Fakta om säljutbildningen

Längd: 1 dagar från kl 09.00-16.30
Plats: På plats hos er eller via Teams
Säljmetod: Coacha kunden till köp
6 säljmoment: Ingår i säljutbildningen , 
Säljdokument:  På 6 säljmoment att användas som en ”lathund” vid digitala kundmöten
Pris: Kontakta oss för en offert
Ingår i priset: Boken ”Coacha till köp” i digitalt form

Säljutbildning – 6 säljmoment – Träna

 • Struktur för digitala kundmöten för Teams eller Zoom

   

 • Intervjua kunden om förväntningar, intresse & kunskap

   

 • Att inleda ett digitalt kundmöte affärsmässigt och naturligt

   

 • Säljargument - Utveckla och använda dem på rätt sätt

   

 • Att presentera och ställa behovsfrågor på samma gång

   

 • Beslutspsykologi - Coacha kunden till avslut

   

 • Deltagarna får träna och får feedback

   

Säljutbildningen – Online

Vi håller alla  säljutbildningar  via Teams . Vid säljutbildningar online är det extra viktigt att säljarna är aktiva och deltagande. Därför är vår säljutbildning coachande. Med hjälp av frågor utbildar vi deltagarna så att de själva kommer fram till de rätta svaren. Det innebär att säljarna  är aktiva i stort sett hela tiden. Det gör att inlärningsförmågan ökar och intresset hålls också uppetrots att man sitter ensam bakom en skärm under hela säljutbildningen

Coacha kunden till köp

Nöjda företag och kunder

 • skanetrafiken
 • branas_249
 • semper-1_321
 • semcon
 • eon
 • bosch_246

Dela skärm ofta – nyckeln till lyckade digitala kundmöten

Att dela skärm ofta är avgörande för att kunna göra bra kundmöten via Teams eller Zoom. Genom en coachande metodik ställer vi många frågor och när kunden svarar är det naturligt att sluta dela skärm för att få ögonkontakt. När kunden har svarat delar vi skärm igen och fortsätter med vår presentation. Under ett kundmöte ska  vi dela och sluta dela många gånger. Om vi inte delar skärm ofta riskerar vi att ”tappa kunden” och deras uppmärksamhet. Speciellt viktigt är det i början av mötet och det är därför vi intervjuar kunden om deras kunskap, intresse och deras företag innan vi visar våra produkter och tjänster.

Ett digitalt kundmöte kan vara bättre

Förutom att det är lättare att boka in ett digitalt kundmöte än ett fysiskt möte så kan det innebära många fördelar som tex mera fokus på de produkter och tjänster vi säljer.

Intervjufrågor – få kunden i centrum snabbt

I alla kundmöten är det viktigt att få kunden att vara i centrum. Därför intervjuar vi kunden. Vi ställer vi frågor om deras kunskap om våra typer av produkter och tjänster. Vi frågar också om vilka förväntningar de har på själva mötet. Vad de vill veta och i vilken ordning vill de att vi presenterar. Det ger oss vägledning att kunna hålla en bra presentation.  Vid kundmöten via Teams/Zoom är detta extra viktigt.

Inledning på ett kundmöte via Teams eller Zoom

För att snabbt få en bra start på ett försäljningsmöte i Teams eller Zoom är inledningen mycket viktigt. Det gäller att få bra stämning på ett affärsmässigt sätt men samtidigt inte förlora för mycket tid på ”trevligt prat”.  Därför presenterar vi våra  tjänster på 1-2 minuter. En sorts intresseväckare innan den ”stora” presentationen skall göras.

5 säljmoment som skiljer sig åt vid digitala kundbesök

Säljtekniken skiljer sig åt ganska mycket jämfört med vanliga personliga kundbesök och speciellt för de här säljmomenten: 

• Inledningen på mötet – För att få   en affärsmässig och naturlig start 
• Strukturen mötet – Det krävs mycket mera dialog och frågor 
• Behovsfrågor  – Ställer samtidigt när vi visar våra produkter och tjänster
• Presentationen  – Handlar mycket om att DELA skärm och ställa frågor
• Avsluten – Det krävs  flera avslutningsfrågor 

En speciell struktur vid kundmöten

Strukturen på hela möten blir  annorlunda då  kunden bör vara mera i centrum än vid fysiska kundmöten. Och det gör vi genom att ställa frågor och dela skärm och sluta dela skärm.

Presentera och ställ behovsfrågor samtidigt

Genom att samtidigt ställa intresse – och behovsfrågor gör vi kunden delaktig och fokuserad på samma gång när vi presenterar våra tjänster och produkter. På så sätt får vi en presentation i dialogform istället för en monolog vilket ökar intresset får våra tjänster. Dessutom slipper säljarna att lära sig ett ”manus” och prata  oavbrutet i 10-20 minuter.  En presentationsform som både säljare och kunder uppskattar. Tekniken  är speciellt för Teams och Zoom.

Utveckla era säljargument och ”stick ut” från era konkurrenter

Säljargument är en viktig del i säljtekniken. Vi kan använda dem på många sätt. Till exempel i avsluten, vid bokning av möten och när vi har ont om tid och måste redogöra varför en kund ska välja oss som leverantör. De är också en viktig komponent i presentationer och i offerter. Under Företagsanpassade säljutbildningar – Framtidens försäljningar – tar vi fram era argument och gör dem spännande och intressanta.

Företagsanpassade säljutbildningar - Framtidens försäljning