Situationsanpassat säljledarskap som ökar försäljningen

Fakta om utbildningen

Längd: 2-3 dagar från kl 09.00-16.00
Upplägg: Skräddarsydd utbildningen för ert bolag
Metod: Situationsapassat ledarskap
För chefen: Utbildning i det coachande och det situationsanpassade ledarskapet + teamcoachning i praktiken + personlighetstest
För säljgruppen: Teamcoaching + workshops + personlighetstester
Verktyg: Diskanalys +…….
Antal: 4-20 deltagare
Plats: På plats på ert företag eller annan kurslokal
Datum: Efter överenskommelse
Pris: Offert lämnas, kontakta Säljcoachen idag

Målsättning i med utbildningen

 • För att skapa högpresterande säljteam
 • Att lära ut det coachande förhållningssättet
 • Att förstå nyttan med att coacha sitt team
 • Få det mesta möjliga av alla säljare
 • Att anpassa ledarstil efter säljarnas kunskaper
 • Att få säljarna att vilja utveckla sig själva
 • Och identifiera sina egna säljhinder
 • Att utveckla säljgruppens säljdriv
 • Hantera säljare som säljer dåligt
 • Skapa förutsättningar för bättre säljresultat
 • Drivkrafter och säljmål kopplade till säljcoachning
 • Ge och ta feedback med coachning

Se filmen ” Att coacha kunden”

Nöjda företag och kunder

 • skane_mejeriet-1_327
 • fresenius-kabi
 • af-1_234
 • agria_237

Utmaningen som säljansvarig

Utmaningen som försäljningschef och säljansvarig är att hitta rätt balans mellan en styrande ledarstil och en mer stödjande sätt att leda och agera som chef.

Tydlig som chef

Men oavsett vilken ledarstil som lämpar sig bäst är tydlighet ett nyckelbegrepp. Det handlar om att vara tydlig med vad du vill uppnå och vilka förväntningar du har på dina medarbetares prestationer. Självklart ger du också kontinuerlig återkoppling på deras arbetsinsatser.

Anpassa din ledarstil efter säljarnas kunskaper

Med situationsanpassat säljledarskap menas att du som försäljningsansvarig behöver kontinuerligt anpassa din ledarstil. Den är helt beroende på de situationer du hamnar i och de säljare du har på din försäljningsavdelning. Olika typer av säljare t ex innesäljare och utesäljare behöver olika ledarskap som också är förknippat med deras kunskapsnivå och personligheter.

Att vara chef över erfarna säljare

Mogna och erfarna säljare behöver inte instrueras i detalj i sina säljuppdrag. Men nya säljare som har liten eller ingen erfarenhet kan du behöva ge mer konkreta råd och instruktioner om säljteknik och säljplanering för att få ett önskat säljdriv.

Att vara en coachande chef är grunden för ett situationanpassat ledarskap

Du lär dig utveckla ett ledarskap som får alla att sälja och samarbeta som ett lag. Ett säljlag som tillsammans skapar ett kontinuerligt säljdriv. Målsättningen är att du som chef får mer tid till att vara proaktiv i en organisation där personalen tar eget ansvar och där alla är motiverade att jobba mot gemensamma mål.

4 olika ledarstilar med fokus på försäljning

Den situationsanpassade säljutbildningen har fyra olika ledarstilar och coachingstilar för fyra olika utvecklingsnivåer.
Målet med situationsanpassat ledatskap är att matcha lämplig ledarstil med säljarnas erfarenhet och kompetens. Allt eftersom säljaren utvecklar sin försäljning ska också ledarstilen ändras för att stimmar och motivera att bli ännu bättre.

1. Rådgivande säljledarskap
Här är det du själv som tar besluten. Du informerar dina säljare och stöttar dem genom att ge konkreta råd. Ledarstilen är lämplig i det fall du har säljare som är oerfarna men som du vet har kompetens att kunna sälja. Här ger du ramar och strukturer tills dess säljaren funnit sin roll och blivit mer varm i kläderna.

2. Deltagande säljledarskap
Du och dina säljare fattar besluten tillsammans. Hur försäljningen utförs bygger i hög grad på samarbete mellan dig och dina säljare. Lämplig ledarstil när uppgifterna bygger på samarbete och medarbetarna är rutinerade säljare. Din ledarstil kännetecknas av ett stödjande beteende där behovet av struktur är litet.

3. Instruerande säljledarskap
Hög grad av detaljstyrning, instruktioner och täta uppföljningar. Fungerar bra när säljarna saknar säljerfarenhet eller kunskap om de produkter och tjänster de ska säja. Säljgruppen kan också vara en helt eller ofta få nya säljare. Ledarstilen betonar struktur och fungerar bra när säljarna är nya i sin roll.

4. Delegerande säljledarskap
Du delegerar beslutsfattande och genomförande till gruppen eller säljarna. Fungerar väldigt bra när du leder säljare som är helt självgående, erfarna och kunniga.