Säljutbildning butik

Säljutbildning butik – 1, 2 eller 3 dagar

En säljutbildning anpassad för er butik och er kundgrupp

Säljutbildning för butik finns som 1,2 eller 3-dagars utbildning. Vi skräddarsyr utbildningen efter de önskemål som passar er butik bäst.

Se företagsanpassad säljutbildning – klicka här

Målsättning säljutbildning för Butik

 • Ta fram speciella personlighetstyper som besöker er butik
 • Ta fram frågor anpassade för de olika personligheterna
 • Sätta kunden i centrum på rätt sätt med coachande frågor
 • Gå igenom hur man får ett ökat säljdriv i butik utan att ”kränga”
 • Lära oss hur köpbeslut tas hos kunder med utgångspunkt från deras kunskap
 • Få säljverktyg för att kunna genomföra snabbare och större köp

Säljutbildning butik – Köpbeteende

Att förstå besökarnas köpbeteende och kategorisera dem i olika personlighetstyper är en viktig aspekt som kan leda till effektivare och mer förstående butikspersonal. Det leder alltid till ökad försäljning och bättre kundvård. Det är en grundförutsättning för att mötet mellan människor ska bli mer friktionsfritt och i förlängningen mer säljande.

Säljutbildning butik- Speciella personlighetstyper

Olika kunder har olika personlighetstyper. Varje butiksbesökare behöver en viss typ av bemötande för att öka köplusten och därmed få till större avslut. För att underlätta butikspersonalens bedömning har vi framställt generella personlighetstyper speciellt anpassade efter just era butikskunder.

Rätt frågor ökar försäljningen

För ökad försäljning krävs att rätt frågor ställs. Men det gäller också att rätt frågor ställs till rätt personlighetstyper. I annat fall är risken stor att försäljningen istället minskar.

Butikssäljaren som säljer utan att kränga

Antingen är butikssäljaren för passiv eller för offensiv. Vi lär dig hur du som butikssäljare leder hela köpprocessen för kunden utan att den upplever att du var varken passiv eller för påflugen. Dels lär du dig tekniken för hur detta genomförande ska gå till samt en mycket bra metod hur du kan träna utanför arbetstid

Låt kunden vara delaktig genom den coachande säljtekniken

Med den coachande säljmetodiken lär vi oss att arbeta tillsammans med kunden på ett helt annat sätt. Kunden kommer inte bara känna sig delaktig utan också inspirerad. Med den coachande säljtekniken medför ofta att priset inte blir lika viktigt för kunden som den annars brukar vara.

Öka lönsamheten i butik

Säljutbildningen fokuserar en del på att få butikerna att arbeta mer med placement och inse hur mycket mer marginalkronor de kan tjäna på att vara aktiva . Nyckeln till förändringen är just hur mycket mer butikerna kan tjäna på att sälja era varor.

Impulsvaror ökar försäljningen

En impulsvara är något kunden inte tänkt att handla, men köper ändå. Därför är det viktigt att impulsvaror kommer tidigt i kundvarvet så att inte korgen är full. Det är också viktigt att de syns tydligt eftersom kunden inte har varorna på sin inköpslista. Därför brukarman sälja in så kallade displayer för att de ska synas bättre. En impulsvara brukar också ha höga marginaler

Säljutbildning butik – Bemötanden är avgörande

 • Vad vi ska säga och vad vi inte ska säga
 • Hur vi agerar i butiken (När det är lite respektive mycket kunder i butiken)
 • Hur vi agerar via telefon (Svarar, frågar och följer upp)

Hur hantera klagomål/invändningar till försäljning

 • Exempel på hur vi vänder en negativ kund
 • Ta fram vanligt förekommande klagomål och invändningar
 • Utbildning hur hantera och vända kunden till ett köpläge

Coachande avslut

 • Utbildning i hur en beslutsprocess går till för olika målgrupper
 • Säljteknik med inriktning på coachande avslut utan att ”kränga”