Coacha kunden i butik och öka försäljningen

Säljutbildning butik

Coacha kunden till köp i butiker som säljer: bilar, sport & fritid datorer, inredning fotvård, smycken, resor mm

Säljutbildningen går igenom 5 säljmoment 

Ofta är butikssäljaren för passiv eller för offensiv. Vi lär butikssäljare att leder hela köpprocessen utan att vara ”för på ” eller för avvaktande. Kunderna kommer att uppfatta det som bekvämt och som bra service.

 1. Första kontakten
 2. Intervjufrågor
 3. Presentation + behov + säljargument
 4. Coachande avslut
 5. Invändningar

Målsättning säljutbildning för Butik

 • Få ett ökat ”driv” i både ny- och merförsäljningen
 • Använda och utveckla säljargumenten
 • Att kunna göra säljande presentationer
 • Bli trygga i försäljningen och få en säljstruktur att följa
 • Att förstå kundens beslutsprocessen
 • Att ställa coachande avslutningsfrågor utan att uppfattas sonen typisk jobbig säljare
 • Att hantera invändningar som t ex ”oj det var dyrt” eller "jag kommer tillbaka senare"

Säljutbildning butik - Coacha kunden så blir priset inte lika viktigt

Med den coachande säljmetodiken lär vi butikssäljarna att kommunicera tillsammans med kunderna som kommer att känna sig delaktiga och inspirerade. Med den coachande säljtekniken medför ofta att priset inte blir lika viktigt för kunden som den annars brukar vara.

Butikssäljaren som säljer utan att kränga

Antingen är butikssäljaren för passiv eller för offensiv. Vi lär dig hur du som butikssäljare leder hela köpprocessen för kunden utan att den upplever att du var varken passiv eller för påflugen. Dels lär du dig tekniken för hur detta genomförande ska gå till samt en mycket bra metod hur du även kan träna utanför arbetstid poet enkelt och roligt sätt.

Låt kunden vara delaktig genom den coachande säljtekniken

Med den coachande säljmetodiken lär vi oss att arbeta tillsammans med kunden på ett helt annat sätt. Kunden kommer inte bara känna sig delaktig utan också inspirerad. Med den coachande säljtekniken medför ofta att priset inte blir lika viktigt för kunden som den annars brukar vara.

Säljutbildning butik - Bemötanden är avgörande

 • Vad vi ska säga och vad vi inte ska säga
 • Hur vi agerar i butiken (När det är lite respektive mycket kunder i butiken)
 • Hur vi agerar via telefon (Svarar, frågar och följer upp)

Presentera så att kunden ser sitt eget behov

Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur ni kan göra säljande presentationer för att skapa mera intresse och köpbeslut även för ”de okunniga”. Om kunden tittar runt bland flera butiker gäller det också att göra en presentation som de kommer ihåg och som bygger förtroende för era varumärken och er butik.

Utveckla era säljargument - speciellt för butik

Anpassa och välj säljargument utifrån kundens kunskapsnivå och intresse. Vi kommer vid behov att utveckla era säljargument de mest sålda produkterna hos er. Syftet är att använda dem i både ny - och merförsäljningen.

Coachande avslut

 • Beslutspsykologi - Hur fattar kunder sina beslut
 • Framtagning av frågor för att få så många köp som möjligt utan att vara "för på "
 • Låt också kunden gör sin egen sammanfattning så att de lättare ser sitt behov

Merförsäljning som en service – enkelt att tacka nej

Merförsäljningen kan många gånger öka försäljningen med upp till 30%. Kunderna ser det som en service om man ställer merförsäljningsfrågorna på rätt sätt och  gör det lätt för dem att tacka nej. Vilket gör att butikspersonalen inte uppfattas som att de vill ”kränga på” allt möjligt.

Hur hantera invändningar till försäljning

 • Exempel på hur vi vänder en negativ kund
 • Ta fram vanligt förekommande invändningar
 • Utbildning hur hantera och vända kunden till ett köpläge