Säljutbildning för byggbranschen

Säljutbildningar för Byggbranschen

Fakta om säljutbildningen

Längd: 1-2 dagar, ni väljer själva
10 säljmoment: Från mötesbokning till avslut 
Säljmetod: Att coacha kunden till köp
Dokumentation: Ett personligt säljdokument skapas av varje deltagare för 10 säljmoment 
Kursbok:  Boken ”Coacha till köp”
Uppföljning:  E-utbildning för 10 säljmoment + Quiz för att testa sina säljkunskaper 
Antal deltagare: 3-30 stycken
Plats: På ert företag eller annan kurslokal 
Pris: Offert lämnas, ring eller mejla oss

Innehåll – Säljutbildningar för Byggbranschen

 • Att boka nykundsmöten med 3 olika inledningar
 • Hanetara invändningar vid mötesbokning
 • Planera och strukturera nyförsäljningen
 • Agenda för effektiva kundmöten
 • Att använda och utveckla era säljargument
 • Presentationsteknik
 • Att sälja in ÄTA och öka merförsäljningen
 • Att ställa frågor så kunden ser sitt eget behov
 • Beslutspsykologi med avslutningsfrågor
 • Att göra säljande offerter utan fokus på priset
Säljutbildningar för Byggbranschen

Nöjda kunder på våra säljutbildningar för byggbranschen

Säljutbildningar för Byggbranschen utan att ”kränga”

Många produktionsledare och gruppchefer kan tycka arbetet med försäljningen är besvärlig och vill hellre fokusera på det byggtekniska. Då passar den coachande säljtekniken perfekt. Metoden går ut på att undvika att ”kränga” utan istället hjälpa kunden att inse sitt behov. Vi lär ut en säljmetodik som är både rolig och effektiv.

Tjäna pengar på ÄTA utan att kunden blir irriterad

ÄTA beror oftast på att förutsättningarna har ändrats eller att oförutsedda byggtekniska problem har uppstått under ett byggjobb. Det kan också ha bero för att det inte har gjort ordentlig undersökning eller att kunden gör tilläggsbeställningar. Vanligt vid till- och ombyggnationer i byggbranschen. ÄTA ger extra jobb men ibland kan kunden bli både arg och besviken på de extra kostnaderna som uppstår. Under säljutbildningen för byggbranschen och hantverksjobb går vi igenom hur vi kan undvika konflikter vid ÄTA och faktiskt göra kunden mera nöjd.

Säljutbildningar för Byggbranschen som tar bort fokus på priset

Inom bygg och anläggning är det ett stort fokus på priset. Speciellt vid anbudsförfarande. Då är det extra viktigt att ha en säljteknik som flyttar fokus från prisfrågan. Under säljutbildningen går vi igenom hur man med hjälp av frågor och presentationer kan göra det.

Merförsäljning i byggbranschen

Att sälja mer till samma kund är oftast den billigaste och snabbaste vägen till ökad försäljning inom byggbranschen. För att få lyckad bearbetning krävs det en merförsäljningsplan för hur det ska gå till vilket nästan alltid saknas. Det viktigaste är att ta fram säljmaterial och göra säljfrågor men det viktigaste av allt är att fråga kunden om mera jobb. Inte bara vänta på att kunden kommer med mera jobb. Hur vi ställer frågan är avgörande för om vi får mera information eller inte om kommande tilläggsjobb. När vi har tagit fram säljmaterial och gjort säljfrågor måste vi också bestämma vid vilket tillfälle vi ska fråga kunden. Det finns många tillfällen att göra det på:

 • Byggstartsmöte
 • Byggmöten
 • Samordningsmöte
 • UE-möte
 • Projektmöten
 • Besiktning

Bygg en relation till kunden genom strukturerade återkopplingar

Inom byggbranschen är det viktigt att bygga relationer som gör att man kan lösa ÄTA enkelt och få mera jobb när bygget är klart. Under utbildningen går vi genom hur en strukturerad återkoppling till kunden kan gå till.