Säljteknik 8 videofilmer – påminnelser och repetitioner

Syftet med filmerna  är att deltagarna på en säljkurs får påminnelser och repetitioner om innehållet efter en kurs.  Varje enskild film är mellan ca 2-3 minuter lång. Fungerar utmärks som extra påminnelse omsen coachad säljtekniken. Filmerna har producerats av Katamaran Media i Malmö. Journalisterna Lars Sjögren och Jakob Hydén har tillsammans 30 års erfarenhet av redaktionellt material i text och film. Tillsammans har vi valt ut de viktigaste säljmomenten och presenterar dem till er enligt följande.

Säljteknik 8 videofilmer:

Film nr 1 – Grunden i försäljningen – kunden i centrum genom att ställa frågor
Film nr 2 – Intervjufrågor – Svaren ligger till grund för en bra presentation
Film nr 3 – Säljargument – gör dem unika genom att sätta soffor och %
Film nr 4 – Mötesbokning – Se 3 varianter men under lätta ett nej
Film nr 5 – Invändningar – gå inte i försvarsställning, bekräfta och ställ frågor
Film nr 6 – Att coacha kunden – fråga på rätt kunskapsnivå och intressenivå
Film nr 7 – Coachande behovsfrågor/presentation – kunden inser sitt eget behov om du ställer rätt frågor
Film nr 8 – Coachande avslut – flera och snabbare avslut med coachande avslut

Säljteknik 8 videofilmer – mejlas ut en gång i veckan efter en säljkurs

Filmerna mejlas ut till deltagarna efter en säljutbildning en gång i veckan i två månader.Genom att skicka ut filmerna en och en så ökas inlärningskurvan. Därefter får man möjlighet att ha dem ytterligare en månad för titta på inför ett viktigt kundmöte eller för att få inspiration att ringa kalla samtal. Filmerna är i genomsnitt ca 2,5 minuter långa.