Säljcoachens podcast - Programledare och avsnitt

  • Lyssna på avsnitt ur vår Podcast och få många bra säljtips och en ny syn på säljteknik. Från mötesbokning till avslut. Vi går på djupet och kommer i deli visa hur ni kan öka försäljningen. Men du kommer också att få tips på hur man skaffar flera vänner och förbättrar dina relationer i både privatlivet och arbetslivet.
  • Lyssna på avsnitt ur vår Podcast och få många bra säljtips och en ny syn på säljteknik. Från mötesbokning till avslut. Vi går på djupet och kommer i deli visa hur ni kan öka försäljningen. Men du kommer också att få tips på hur man skaffar flera vänner och förbättrar dina relationer i både privatlivet och arbetslivet.
Jimmy Schwartz
Säljcoach i Göteborg
Göran Vernersson
Säljcoach i Stockholm

. På väg mot 60 000 lyssnare

Richard Gradin 
Coach ledarskap

Christinan Nilsson
Personalvetare
Image
.
Säljcoachens utbildningsbok

Presentationsteknik - Digitala kundmöten

Det har blivit ett stort uppsving i efterfrågan på digitala säljutbildningar eftersom att marknaden har tvingats mogna för detta på ett helt nytt sätt vilket leder oss in på det digitala kundmötet och presentationsteknik som vi ska prata om i det här avsnittet.
Lyssna 14  min - 15 sep. 2020  Mac/Iphone       PC/Android

Digitala kundmöten 8 fördelar 2 negativa aspekter

I detta det här avsnittet ska vi jämföra Digitala kundmöten  personliga kundbesök eller som man kanske snart säger” ”gamla traditionella kundmöten” och vår syn är det finns många fördelar  med online möten både för nyförsäljning och merförsäljnin8.   Vi har listat 8 fördelar med digital kundmöten och  2 negativa aspekter när personliga kundbesök är bättre
Lyssna 17 min - 3 aug. 2020  Mac/Iphone       PC/Android

3 stora misstag av säljare i butik

När det gäller butiksförsäljning så är ju oftast konkurrensen är hård både från andra butiker och från e-handeln så därför är det viktigt att undvika säljmisstag och få försäljning vid första kundbesöket .
Lyssna 14 min - 25 febr. 2020  Mac/Iphone       PC/Android

Mötesbokning för nyförsäljning - 1 tips

  • För bättre intresseväckare
  • Leder till färre NEJ och flera bokade möten
  • För att utveckla vår mötesbokning
  • För att det blir lite roligare
    Lyssna 13 min - 17 okt.  2019   Mac/Iphone       PC/Android

8 tips - Säljmöte med inköpare

Avsnittet kommer att ge konkreta tips hur vi säljer till inköpare och till till andra kundsegment som har stort fokus på priset
Vem har nytta av detta avsnitt:
Ni som träffar inköpare vid införsäljningen
Ni  som inte vill fokusera på priset vid  försäljningen
Eller om man har ett kundmöte vars tid har halverats
Alltså om man vill få effektiva och snabba men bra möten

Lyssna 8 min - 9 aug 2019  Mac/Iphone  PC/Android

11 intervjufrågor

Syftet med intervjufrågor  är att göra bättre presentationer för kunden. Att kunna ställa bättre behovsfrågor på rätt kunskapsnivån.  Att Göra mera säljande offerter. Man kan säga att våra intervjufrågor är en central del i hur vi coachar kunden till köp så i princip kan man intervjua alla kunden inför alla typer av köp men antalet frågor och vilka frågor vi ställer brukar variera beroende på hur komplexa våra produkter och tjänster är. 
Lyssna 20 min - 15 maj 2019   Mac/Iphone       PC/Android

Trötta säljare

Det roliga i att coacha rutinerade säljare som redan säljer bra men är lite "trötta"   kan i stort sett alltid sälja mera med bättre med ny säljteknik. Då pratar vi om ”hur man coachar kunden till köp” . Det som många säljare tycker sticker ut mest är i vår  säljmetod är speciellt 3 säljmoment är Intervjufrågor innan man presenterar sina tjänster och produkter, Presentationsteknik med behovsfrågor och Coachande avslut 
Lyssna 14 min - 15 mars 2019   Mac/Iphone   PC/Android

Sälj dig själv och tjänster genom "luckor"

Nyckel att sälja in sig som konsult eller att sälja in tjänster är att hitta kundens luckor. Men tycker också tycker det är svårt att sälja sig själv och sina egna kunskaper samt erfarenheter. Varför är det så? Att tala om hur bra man är kanske inte kommer naturligt för alla. Här i Sverige ska man ju inte sticka ut för mycket och inte prata om att man är bra på något. Och det är en av de 3 problem som vi ska prata om alltså när det gäller att presentera sig själv som konsult eller sina tjänster. Lyssna och få tips?

Lyssna 25 min - 3 december  2018   Mac/Iphone   PC/Android

Skippa privatsnacket

Många gånger kan vi säljarna ”skippa privatsnacket"  om väder och vind, parkering och hur semestern  har varit för att få bättre kundsamtal när vi träffar dem första gången. Vem har nytta av detta avsnitt:• De säljare eller konsulter som Vet med sig att de alltid försöker hitta något privat att prata om  för att ”klicka” med kunden• Och de som tror att de måste hitta något privat i början av ett nykundsmöte för att de ska få en bra start på mötet  • Och för Nya säljare som tror att det är så man ”ska göra”

Lyssna 12 min -  9 okt  2018    Mac/Iphone   PC/Android

Därför "hatar" vi Hantverkare & Mäklare & Bilsäljare

Varje år köper tre av fyra personer varor och tjänster som inte möter förväntningarna, enligt en undersökning av Konsumentverket. De misslyckade köp som kostar svenskarna mest är hantverkare, följt av bilar och vid husköp. Lyssna på detta avsnitt där vi pratar om varför det blivit så här. Vi ger också en hel del tips om hur företag i dessa branscher inte ska drabbas av sin bransch dåligt rykte ur ett säljperspektiv när man gör utför ett bra jobb.
Lyssna 26 min -  6 aug  2018    Mac/Iphone   PC/Android

Presentera på max 1-2 minuter

Vi får den bästa tänkbara starten på ett kundmöte genom att göra en kort presentation på max 1-2 minuter. Målsättningen är att bygga förtroende för vårt företag och skapa intresse för våra produkter och tjänster. Men också för att få försäljning av de produkter och tjänster som vi inte bokade upp mötet på.
Lyssna 16 min -  29 maj  2018    Mac/Iphone   PC/Android

Ingen agenda för ALLA kundmöten

Alla säljare och konsulter har nytta av att strukturera sin kundmöten man är  ny i sin roll att sälja och känner sig lite otrygga. Eller har sålt länge men vill testa något nytt för att få bättre kundmöten. De säljare och konsulter som är typiska "pratkvarnar" och de som gärna skickar ut en agenda i förväg kan också ha nytta av detta avsnitt.
Lyssna 14 min -  2 april  2018    Mac/Iphone   PC/Android

För - och nackdelar med e-utbildning i försäljning

Säljcoachen lanserar en e-utbildning. Våra erfarenheter på Säljcoachen är att vi mer och mer går mot den digitala mångfalden även vid utbildning för att nå den största möjliga pedagogiska inlärningseffekten. Därför tror vi på att lära ut och lära sig på ett mångsidigt sätt. Vi har fantastiska förutsättningar med dagens teknik och den ska utnyttjas. Men vem passar en e-utbildning för och vilka för- och nackdelar finns det?
Lyssna 10 min -  4 mars 2018    Mac/Iphone   PC/Android

Gå på avslut utan att "jaga" kunden

Det här med avslut tycker många konsulter och säljare är ganska svårt.  Man vill ju så gärna göra avslut men inte genom att vara en jobbig säljare och "jaga kunden " tills man får ett svar. Då är risken stor att man kan bli för avvaktande och det i sin tur kan också innebära att beslutsprocessen drar ut på tiden och i värsta missade affärer.
Lyssna 26 min -  14 feb 2018    Mac/Iphone   PC/Android

Mötesbokning utan att "tränga" sig på

Avsnittet handlar om hur vi som säljare eller konsulter ringer kallt och bokar möten utan att vara "för på" och utan att vi uppfattas som typiska telefonsäljare.
Lyssna 25 min - 29 jan  2018    Mac/Iphone   PC/Android

10 steg för effektiv mötesbokning för nyförsäljning

10 steg för att boka flera och bättre nykundsmöten. Alla säljare både ny som gammal tycker oftast det är jobbigt att ringa kallt och böka möten för nyförsäljning. Då gäller det att planera och strukturera sitt ringande och det kan ni göra genom att följa våra
steg för effektiv mötesbokning
Lyssna 6 min - 19 jan  2018    Mac/Iphone   PC/Android

Kundtjänst 5 problem 5 lösningar

Vi  fokuserar på ledarskap för kundtjänst och hur man coachar medarbetare. Vi kommer att utgå från 5 vanliga problem och hur vi som chefer ska coacha och hantera dem:  1. Medarbetare som varit med länge och blivit lite krångliga   2. Curlade  yngre medarbetare  3. Det har blivit släntrian i verksamheten på kundtjänst  4. Personal  som inte vill sälja på inkommande samtal  5. Rekrytera rätt personal till kundtjänst
Lyssna 47 min - 30 nov  2017    Mac/Iphone   PC/Android

Bli inte en SAAB

Avsnittet handlar om säljargument och hur man kan utveckla dem för att ”sticka ut” från konkurrenterna och inte bli en SAAB:
- utveckla befintliga säljargument för era produkter och tjänster
- Skapa nya säljargument
Lyssna 18 min - 20 nov  2017    Mac/Iphone   PC/Android

Lyckas som försäljningschef

Försäljningschefer som vill sova gott eller ännu bättre om nätterna och inte jobba dygnet runt har nytta av att lyssna på det här avsnittet. Vi kommer att prata om  - Hur man hanterar konflikter med andra chefer - Hur man undviker  konflikter med sina säljare  -  Hur man får mera och bättre säljdriv  -  Roligare  och effektivare  säljmöten -  Hur man får sin vilja igenom på strategisk nivå
Lyssna 20 min - 9 nov  2017    Mac/Iphone   PC/Android

Merförsäljning som lyfter

För säljare, konsulter och försäljningschefer! Få er merförsäljning till B2b att lyfta! Alla pratar om att det är det lättaste sättet att öka sin försäljning på och dessutom det billigaste sättet också. Men många gånger "är det mycket snack och liten verkstad" Så lyssna på detta avsnitt och få nya tips och idéer för hur ni i praktiken verkligen kan göra det. Kanske redan i morgon eller nästa vecka!
Lyssna 20 min - 28 okt 2017   Mac/Iphone   PC/Android

Säljande offerter säljer

Företag som säljer produkter och tjänster i en konkurrens utsatt bransch eller har ett okänt varumärke eller bedriver telefonförsäljning har stor nytta av att lyssna. En säljande offerter "säger mera" och skapar intresse och förtroende för att få flera och snabbare avslut.
Lyssna 30 min - 7 okt 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Kundtjänst - 100 % merförsäljning

För chefer och kundtjänst - Lyssna på Säljcoachens tips om hur man kan få försök till merförsäljning i alla samtal utan att"kränga" eller vara "för på" vid inkommande samtal till kundtjänst. I det här avsnittet går vi också igenom hur man kan få säljfokus och en säljkultur på kundtjänst.
Lyssna här 18 min - 29 sep 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Försäljningschefens 5 största misstag

Vi fokuserar på försäljningschefen 5 största och vanligaste problem som vi säljare upplever med våra försäljningschefer. Vilka leder till sämre säljdriv och lägre försäljning men också gör att säljare sluta i förtid. Till varje misstag får ni också 3 tips hur man som försäljningschef kan vända situationer och göra dem till 5 fördelar istället.
Lyssna här 25 min - 7 sep 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Framtidens försäljning - Coacha kunden

Hur du som säljare och säljchef hittar dina kunder på nätet i den digitala köpresan. Utan att behöva ringa "kalla samtal" . Då blir det extra viktigt med hur du utformar dina informationsmejl och offerter. Vi kommer också att prata om hur du som säljare hanterar inkommande samtal genom att intervjua kunden om var de befinner sig på den digitala köpresan för att kunna anpassa säljtekniken efter det.
Lyssna här 24 min - 27 aug 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Den digitala köpresan vs den analoga säljresan

Idag googlar 90 % av alla kunder innan köp. Därför är viktigt att vi som företag och säljare förstår hur den digital köpresan fungerar. Hur den faktiskt stöttar vår försäljning. Nyckel är kommunikation på kundens villkor som bestäms var kunden befinner sig på köpresan som består av 4 steg. Lyssna på det här avsnittet och lär hur den påverkan er försäljning
Lyssna här 34 min - 2 aug 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Lyssnarnas frågor

Ta del av våra lyssnares frågor om allt från Mötesbokning till avslut. med fokus på at boka möten och göra avslut vilket också de första säljare oavsett bransch nästa alltid tycker är svårt. Men det finns också andra intressanta frågor och svar som gör försäljningen både roligare och effektivare.
Lyssna här 9 min - 8 mars 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Framtidens försäljning om 10 år

Hur kommer vi att sälja om fem år eller om 10 år. Det är svårt att sia men redan nu finns det antal tendenser som påverkar vår försäljning. Är det redan nu omodernt att boka personliga möten. Kan man som säljare bli effektivare och få flera avslut genom att möta vår kunder via skype, mejl etc.
Lyssna här 16 min - 9 feb 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Säljargument för tekniska branscher

Säljargument för tekniska branscher blir ofta för tekniska. Vilket gör att beslutsfattare som inte är tekniker inte förstår fördelarna . Här får du tips och nya idéer om hur man kan ta fram nya säljargument eller vässa dem man redan har för att också sticka ut från era konkurrenter.
Lyssna här 20 min - 25 jan 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Inga kalla samtal längre

Bli en framtidens säljare och sluta ringa kallt redan nu. Se till att få varma leads och prospect att ringa på för mötesbokning och telefonförsäljning till B2B. Låt leadsen komma till dig! konkreta tips och råd hur du får dem via Facebooks, Linked in, Adwords Analytics. Lyssna och få nya ideér
Lyssna här 40 min - 9 jan 2017    Mac/Iphone   PC/Android

Rekrytera säljare utan CV-fokus

Lyssna på detta avsnitt och hitta säljare lättare eller få större möjligheter att få ett ännu bättre säljjobb utan fokus på ett CV.
Lyssna här 5 min - 8 dec 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Inköpare som prutar

I det här avsnittet går vi igenom hur man som säljare hanterar inköpare som bara fokuserar på priset utan att gå i försvarsställning. Du får också många konkreta tips på hur du ska strukturera ditt möte så att du för ett bra möte med fokus på era produkter och tjänster fördelar och säljargument.
Lyssna här 9 min - 24 nov 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Alla "hatar" säljare

Varför "hatar" alla säljare och varför känner alla obehag när en säljare ringer. Det gäller telefonförsäljning, mötesbokning och uppföljning av en offert. Lyssna på detta avsnitt så får du svaren men också tipsen så att leder till att "alla gillar säljare"
Lyssna här 11 min - 22 nov 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Om säljkursen Grund - Alla branscher

Säljkursen "Från mötesbokning till Avslut" genom att coacha kunden till köp. Vi beskriver vad vi gör under kursen och hur utbildningen går till. Du får också en inblick i hur man coachar kunden från själva mötesbokningen till avsluten utan "vara för på" men ändå få bra driv i försäljningen..
Lyssna här 9 min - 31 okt 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Om säljkursen - Teknisk försäljning - 2 dagar

Säljkursen för tekniker och konsulter som säljer tekniska produkter och komponenter samt konsulttjänster. Den beskriver i vad kursdeltagarna får lära sig för att kunna sälja till inköpare och tekniker med varierade teknisk kompetens. Ett genomgående tema är den Coachande säljmetoden
Lyssna här 11 min - 31 okt 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Sista minuten tips inför ditt kundbesök

Ska du om en liten stund in på ett viktigt kundmöte och gärna vill ha ett avslut. Lyssna på detta avsnitt och få 4 korta och effektfulla tips.
Lyssna här 1 min - 21 sep 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Utmana dig själv....

Utmana dig själv. Gör inte som du brukar! Testa och prova något nytt!
Så kan du sälja mycket mera än du trott vara möjligt. Oavsett om du ny säljare eller varit med ett tag.
Lyssna här 9 min - 26 sep 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Kunden går på avslut själv

I det här avsnittet kommer du att få många säljtips om hur kunden gör sin egen sammanfattning i slutet av kundmötet. Tar ut de bästa säljargumenten som kunden dessutom kommer ihåg. Utan att du som säljare behöver vara "för på" Genom att coacha kunden kommer kunden själv till insikt.
Lyssna här 14 min - 26 sep 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Presentera utan gäspningar och sms

Att presentera våra tjänster och produkter utan att våra kunder gäspar eller kollar på mobilen kan vara en utmaning! Hur skapar vi intresse ? Hur ska vi få åhörare som blir delaktiga ? Lyssna på detta avsnitt och få svaren till hur det dessutom leder till flera affärer och avslut.
Lyssna här 13 min - 26 sep 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Styr din vilja att sälja

Viljan att sälja är nyckeln till bra försäljning och sin egen viljan kan man styra om man vill! Men då måste man utmana sig, att ta sig ur vora komfortzonen. det här avsnittet får du nyckeln till vilka viljor vi kan tampas med när det går trögt att sälja.
Lyssna här 12 min - 15 aug 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Att bli omtyckt i privat- och affärslivet

I det här avsnittet får du lära dig hur man blir omtyckt i både affärslivet och i privatlivet. Vi är ju samma personer på våra jobb som hemma och det kan vi ha nytta av när vi säljer. Men utan att "kränga" I det här avsnittet tar vi upp:
- Hur du skapar bättre relationer i ditt privatliv
- och använda den kunskapen i din säljroll
Lyssna här 21 min - 15 aug 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Sälj mera - jobba som en journalist

En journalist är duktig på att ställa frågor. En säljare är duktig på att prata. En kombination är ett vinnande koncept . I det här avsnittet går vi igenom hur vi som säljare skapar intresse hos kunden genom att intervjua för att kunna anpassa vår presentation efter kundens förväntningar och kunskap
Lyssna här 22 min - 15 aug 2016    Mac/Iphone   PC/Android

Gå inte i försvarsställning

I det här avsnittet går vi igenom hur man hanterar invändningar vid mötesbokningar och vid telefonförsäljningar. Till exempel, "vi har redan en leverantör" eller "inte just nu". Du får konkreta tips att vända ett samtal utan att vara"för på" eller att du komma att känna dig som en krängare
Lyssna här 15 min - 8 aug 2016    Mac/Iphone   PC/Android

3 tips för att boka flera möten

Säljteknik - Det här avsnittet handlar om säljteknik för att kunna boka flera och bättre kundmöten. Du får också 3 konkreta säljtips hur inledningar för telefonförsäljningar kan låta utan att du låter som en "krängare"
Lyssna här 21 min - 8 aug 2016    Mac/Iphone   PC/Android