Säljkurs - Merförsäljning via Teams & Zoom

säljkurs nivå 2

Fakta om säljkursen

Längd:  1 dagar från kl 09.00-16.00
Pris:  5 900 kr ex moms
För vem: Alla säljare oavsett bakgrund och erfarenhet
För vad: Merförsäljning för produkter och tjänster
Digitala kundmöten:  För 1-10 kunder
Fokus på:  Presentationsteknik och beslutspsykologi
Säljmetod: Coacha kunden till köp  utan att vara för på eller uppfattas som en "krängare"
Deltagande online: Självklart kan du också vara med på säljkursen på distans via en länk från oss

Kursdatum Stockholm

Kontakta oss för datum

8 säljmoment för kundmöten Online

 • En agenda för merförsäljning via Zoom/Teams

   

 • Hur man inleder ett digitalt bokat kundmöte

   

 • Intervjufrågor för interaktiv merförsäljning

   

 • Digital presentationsteknik för 1-10 kunder

   

 • Merförsäljning så att kunden ser sitt eget behov

   

 • Beslutspsykologi – för ökad merförsäljning

   

 • Säljande offerter - för att att bort fokus på priset

   

 • Att hantera invändningar mot priset

   

Kursdatum Göteborg

Kontakta oss för datum

Teknik för Online - kundmöten

 • Teknikkunskap för de 3 mest använda systemen
 • Zoom, Microsoft teams, Google Hangouts meet
 • Vilket system använder kunderna
 • Teknisk förberedelse innan ett digital kundmöte
 • Att skaffa behörighet, ladda hem program mm
 • Att mejla ut en länk - koppla upp kunden
 • Teknik - att använda ljud, bild och film
 • Att visa PPT och broschyrer
 • Träna praktiskt med deltagare

De 3 vanligaste plattformarna för digitala kundmöten

Image

GOOGEL HANGOUTS MEET

Webb baserat verktyg utan installation. Meet-videomöten är krypterade medan de överförs  Användare med Chrome, Firefox, Safari och nya Edge måste inte installera några pluginprogram eller programvara.  Google Hangouts Meet går att använda i telefon utan internetanslutning.

Image
ZOOM VIDEO COMMUNICATION S

Zoom Video Communications, Inc. är ett snabbväxande kommunikationsföretag baserat i San Jose, Kalifornien. ZOOM är enkelt att handa och lätt att komma igång med. Har svensk support. Zoom används av många högskolor i  undervisning och seminarier men också av många företag.

Image
Microsoft Teams

Microsoft Teams är integrerat med OFFICE 365. Enkelt att arbeta med t ex Word-dokument och Powerpoint direkt från gränssnittet. Kraftfullt verktyg med många möjligheter till att arbeta i grupper online. Microsoft Teams har bra integritetsskydd

Inledning på ett merförsäljningsmöte

För att snabbt få en bra start på ett merförsäljningsmöte med gamla kunder  är inledningen viktigt. Det gäller att få bra stämning snabbt men inte förlora tid på för mycket "trevligt prat.  Därför får du under säljkursen lära dig att presentera de produkter och tjänster era kunder inte köper har på 1-2 minuter.En sorts intresseväckare innan själva den "stora" presentationen.

Beslutspsykologi – för flera och snabbare avslut

Vid ett möte via Teams eller Zoom har man större chans att vara konkret och tydlig vid avsluten. Vi har ca 6-10 coachande avslutningsfrågor som innebär att kunden gör sin egen sammanfattning av nyttan av våra produkter och tjänster. Dessutom leder det till kunden går på avslut själv. Vilket känns väldigt bekvämt  för både säljare och kunder. Under säljkursen går vi igenom hur vi människor tar affärsmässiga beslut.

Intervjufrågor – få kunden i centrum snabbt

I ett digitalt kundmöte är det extra viktigt att få kunden i centrum snabbt. Det får vi genom intervjua kunden med frågor om deras kunskap om om våra typer av produkter och tjänster  som de i i dagsläget inte köper. Vi frågar också om vilka förväntningar de har på själva mötet. Det ger också vägledning för att kunna hålla en bra presentation.

Presentationsteknik speciellt för Teams & Zoom

Att presentera via Teams och Zoom kräver att man engagerar kunden på ett helt annat sätt än vid ett personligt kundmöte. Genom att coacha kunden med behovsfrågor gör kunden vi delaktig och intresserad på samma gång som vi presenterar. På så sätt får vi en presentation i dialogform istället för en monolog vilket ökar intresset får våra produkter och tjänster.

Offerter som tar bort fokus på priset

Vi ger er även tips hur ni kan utforma era offerter så att de blir intressantare och mer säljande. Med hjälp av bilder text och säljargument leder vi bort fokus från priset.

Invändningar mot priset

Att kunna hantera invändningar mot priset är extra viktigt vid avslut online via Teams eller Zoom. Under säljkursen får ni olika sätt hantera dem på utan att gå i försvarsställning. Vi har också några extra tips hur man hanterar invändningar från inköpare.

Behovsfrågor så att kunden ser sitt eget behov

För att kunden tydligt ska se sitt eget behov av våra produkter och tjänster ställer vi många gånger frågor som vi redan vet svaret på. Det leder till att kunden många gånger ser sitt eget behov både tydligare och  lättare  vilket också leder till ett ökat köpintresse.

Image