Säljkurs – Digitala kundmöten med teknik & säljteknik

säljkurs nivå 2

Fakta om säljkursen

Längd:  2 dagar från kl 09.00-16.00
Pris:  12 900 kr ex moms
För vem: Alla säljare oavsett bakgrund och erfarenhet
För vad: För både ny – och merförsäljning samt för produkter och tjänster
Digitala kundmöten:  För 1-10 kunder
Fokus på:  Att få en affärsmässig dialog och avslut 
Säljmetod: Coacha kunden till köp  utan att vara för på eller uppfattas som en ”krängare”
Antal deltagare: 2-8 deltagare

Kursdatum Stockholm

10-11  sep, 8-9 okt, 4-5  nov, 3-4  dec

8 säljmoment för digitala kundmöten

 • Teknikkunskap för de 3 mest använda systemen

   

 • Hur man inleder ett digitalt bokat kundmöte

   

 • Intervjufrågor för interaktiva möten

   

 • Digital presentationsteknik för 1-10 kunder

   

 • Behovsfrågor så att kunden ser sitt eget behov

   

 • Beslutspsykologi – för flera och snabbare avslut

   

 • Säljande offerter - för att at bort fokus på priset

   

 • Att hantera invändningar mot priset

   

Kursdatum Göteborg

10-11  okt, 28-29  nov, 12-13  dec

Teknik för 3 digitala mötes-system

 • Teknikkunskap för de 3 mest använda systemen
 • Zoom, Microsoft teams, Google Hangouts meet
 • Vilket system använder kunderna
 • Teknisk förberedelse innan ett digital kundmöte
 • Att skaffa behörighet, ladda hem program mm
 • Att mejla ut en länk – koppla upp kunden
 • Teknik – att använda ljud, bild och film
 • Att visa PPT och broschyrer
 • Träna praktiskt med deltagare

Digital kundmöten
Sparar tid för dig och kunden

De 3 vanligaste plattformarna för digitala kundmöten

Image

GOOGEL HANGOUTS MEET

Webb baserat verktyg utan installation. Meet-videomöten är krypterade medan de överförs  Användare med Chrome, Firefox, Safari och nya Edge måste inte installera några pluginprogram eller programvara.  Google Hangouts Meet går att använda i telefon utan internetanslutning.

Image
ZOOM VIDEO COMMUNICATION S

Zoom Video Communications, Inc. är ett snabbväxande kommunikationsföretag baserat i San Jose, Kalifornien. ZOOM är enkelt att handa och lätt att komma igång med. Har svensk support. Zoom används av många högskolor i  undervisning och seminarier men också av många företag.

Image
Microsoft Teams

Microsoft Teams är integrerat med OFFICE 365. Enkelt att arbeta med t ex Word-dokument och Powerpoint direkt från gränssnittet. Kraftfullt verktyg med många möjligheter till att arbeta i grupper online. Microsoft Teams har bra integritetsskydd

Inledning på ett digitalt bokat kundmöte

För att snabbt få en bra start på ett digitalt kundmöte är inledning  avgörande. Därför får du under säljkursen lära dig att presentera ditt företag och era produkter och tjänster förtroende för ditt företag och skapa på 1-2 minuter. Speciellt viktigt är det vid nyförsäljning och vid första kontakten. Men har också stor betydelse vid merförsäljning till gamla kunder.

Beslutspsykologi – för flera och snabbare avslut

Vid ett digitalt kundmöte har man större chans att vara konkret och tydlig vid avsluten. Vi har ca 6-10 coachande avslutningsfrågor som innebär att kunden gör sin egen sammanfattning av nyttan av våra produkter och tjänster. Dessutom leder det till kunden går på avslut själv. Vilket känns väldigt bekvämt  för både säljare och kunder. Under säljkursen går vi igenom hur vi människor tar beslut om inköp som privatpersoner och hur väldigt lika det är när vi tar affärsmässiga beslut.

Intervjufrågor – få kunden i centrum snabbt

I ett digitalt möte är det extra viktigt att få kunden i centrum snabbt. Det får vi genom intervjua kunden med frågor om deras kunskap om om våra typer av produkter och tjänster och vilka förväntningar de har på själva mötet. Det ger också vägledning för att kunna hålla en bra presentation.

Digital presentationsteknik för 1-10 deltagare

Att presentera digitalt kräver att man engagerar kunden på ett helt annat sätt än vid ett personligt möte. Genom att coacha kunden med behovsfrågor gör kunden vi delaktig och intresserad på samma gång som vi presenterar. På så sätt får vi en presentation i dialogform istället för en monolog vilket ökar intresset får våra produkter och tjänster.

Offerter som tar bort fokus på priset

Vi ger er även tips hur ni kan utforma era offerter så att de blir intressantare och mer säljande. Med hjälp av bilder text och säljargument leder vi bort fokus från priset.

Invändningar mot priset

Att kunna hantera invändningar mot priset är extra viktigt vid digitala avslut. Under säljkursen får ni olika sätt hantera dem på utan att gå i försvarsställning. Vi har också några extra tips hur man hanterar invändningar från inköpare.

Behovsfrågor så att kunden ser sitt eget behov

För att kunden tydligt ska se sitt eget behov av våra produkter och tjänster ställer vi många gånger frågor som vi redan vet svaret på. Det leder till att kunden många gånger ser sitt eget behov både tydligare och  lättare  vilket också leder till ett ökat köpintresse.

Image