Säljutbildning för tekniska branscher

Att sälja via Teams eller Zoom samt personliga kundbesök

Säljutbildning för tekniska säljare

Fakta säljutbildning – tekniska branscher

Längd: 1-2 dagar säljutbildning
Plats: Via teams eller i era lokaler  
10 säljmoment: Från mötesbokning till avslut med säljande offerter
Säljmetod: ”Coacha kunden till köp”  utan att uppfattas som en ”krängare” 
Dokumentation: Ett säljdokument på 10 säljmoment speciellt för er försäljning
Kursmaterial: E-boken  ”Coacha till köp” ingår 
Antal : 3-30 deltagare
Pris: Offert lämnas, kontakta oss

Säljutbildning 10 säljmoment

 • Mötesbokning för nyförsäljning för att sälja via Teams/Zoom + vanliga kundbesök på plats hos kunden
 • Hantera invändningar t ex ”har leverantör” ” inget behov”
 • Planera och strukturera försäljningen
 • Utveckla säljargument för tekniker och för ”icke tekniker”
 • Att sälja till inköpare som är prisfokuserade
 • Presentationsteknik – För Teams/Zoom + kundbesök
 • Behovsfrågor så att kunden inser sitt eget behov
 • Beslutspsykologi och 10 avslutningsfrågor
 • Säljande offerter som tar bort fokus på priset
 • Merförsäljningen via Teams & Zoom

Några exempel på nöjda kunder

Säljutbildning för tekniker
säljutbildning för tekniker
säljutbildning för tekniker
säljutbildning för tekniker
säljutbildningar för tekniska säljare och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska branscher
säljutbildningar för tekniska branscher
säljutbildningar för tekniska branscher

Säljutbildningen som också lär ut hur man säljer via Teams & Zoom

Digitala kundbesök via Teams eller Zoomkan öka försäljningen. Digitala kundbesök vid nyförsäljning kommer göra det lättare att boka möten. Kunderna inser att det finns fördelar  med att träffas online för att se om våra tjänster är intressanta innan man träffas personligen.

Att genomföra ett digitalt möte skiljer sig främst åt vid följande säljmoment.
• Mötesbokningen – Det blir mycket lättare att boka möten  via Teams eller Zoom, effektivt  för både kunden och säljaren 
• Inledningen på mötet – Blir helt annorlunda och ännu viktigare för att det ska kännas bekvämt och affärsinriktat 
• Presentationstekniken – Det blir mera fokus på produkterna och tjänsterna vi ska sälja vilket kräver mera dialog  än monolog
• Avsluten – Behöver bli mera konkreta och tydliga

Det är därför viktigt att anpassa säljtekniken för intresseskapande  digitala kundmöten både för nykunds– och merförsäljning.  Under säljutbildningen går vi igenom de säljmoment som skiljer sig åt jämfört med traditionell besöksförsäljning så att du kan känna dig lugn och trygg oavsett hur du  träffar dina kunder.

Säljutbildning för tekniker – Skapa förtroende och intresse

Inom tekniska branscher kan det vara extra svårt att få kunden att testa nya leverantörer. Detta på grund av exempelvis långa ledtider och höga kvalitetskrav. Tjänsten eller produkten kan också vara avgörande för kundens produktion vilket gör kunden mindre riskbenägen. Säljutbildning för tekniker  lär ni er hur ni skapar förtroende och intresse för era produkter och tjänster. Och får kunden att våga testa en ny leverantör.

Mötesbokning för nyförsäljning

Vid säljutbildning för tekniker och konsulter tar vi fram konkreta inledningar för mötesbokning som hjälper ert företag att skaffa nya kunder. Inledningarna skräddarsys för just den tekniska produkt eller tjänst som ert företag säljer. Vi gör riktade samtalsmallar för inköpare, tekniker och andra viktiga målgrupper. Att strukturera och planera försäljningen är också viktigt för att få lyckade affärer. Vi går därför igenom vikten av att planera även om det är lätt hänt att andra arbetsuppgifter känns “viktigare”.

Säljutbildning för tekniker

Att hantera invändningar som ”vi har redan en leverantör”

I tekniska branscher är det vanligt att kunder kommer med invändningar som ”vi har redan en leverantör vi är nöjda med” eller ”det var för dyrt”. Att kunna hantera invändningar är därför en viktig del av jobbet för tekniska säljare och andra som säljer tekniska varor och tjänster.
Under säljutbildning för tekniska säljare identifierar vi vilka invändningar som är vanligast och svårast gällande just den tekniska produkt eller tjänst som ert företag säljer. Vi lär oss att hantera invändningarna utan att “kränga” eller “vara för på”. Det gör vi genom att ställa frågor och använda säljargumenten på rätt sätt.

Gör inköparen intresserad av produkten i stället för priset

I de tekniska branscherna får man som säljare ofta träffa en inköpare. Helst skulle man vilja träffa en tekniker som har kunskap om både produkter och tjänster. Inköpare brukar sällan ha lika hög teknisk kompetens och är därför mer fokuserade på priset. Det är viktigt att komma ihåg att inköparna träffar många leverantörer från olika branscher. Det gäller därför att stå ut från mängden för att kunna göra ett bestående intryck.
Säljutbildning för tekniker går vi igenom 3 viktiga punkter för att du ska lyckas.

 • Du får lära dig att göra en presentation som skiljer sig från konkurrenternas
 • hur du får bort fokus från priset och
 • hur du gör inköparen delaktig på mötet

Ta reda på kundens tekniska kunskapsnivå

Det är viktigt att ställa frågor om kundens kunskapsnivå, erfarenhet och förväntningar. När det gäller teknisk försäljning är det dock ganska vanligt att säljaren har svårigheter att urskilja kundens behov. Under säljutbildningen för teknisk försäljning lär du dig därför den coachande säljtekniken. Genom den uppskattade metoden ställer du frågor tills kunden själv förstår sitt behov.
Den coachande säljtekniken skapar delaktighet och underlättar för säljaren att snabbast möjligt få respons från kunden.

Utveckla era affärsrelationer

Under säljutbildning för tekniska säljare går vi igenom hur ni hanterar affärsrelationer och även hur ni utvecklar dem över tid. Målet är att skapa långsiktiga och givande affärsrelationer där det uppstår en win-win-situation. Under säljutbildningen för tekniker går vi igenom hur du ställer frågor så att du lär känna kunden, kundens företag och hur ni kan utveckla affären.

Bygg förtroende

När tekniska försäljare möter kunder är det viktigt att både samla så mycket information som möjligt om kunden och att bygga upp ett förtroende. Med hjälp av den coachande säljtekniken lär sig säljaren att ställa rätt frågor i rätt ögonblick så att kunden ständigt upplever trygghet och förstår att säljaren verkligen tar hänsyn till vad kunden vill och behöver.

Säljutbildning för tekniker

Bättre avslut med en delaktig kund

När man säljer tekniska produkter eller tjänster kan det vara långa ledtider vare sig kunden har en leverantör eller inte. Därför är det extra viktigt att du som är teknisk säljare gör ett bra avslutningsjobb. Genom att göra kunden delaktig och intresserad får du fler och bättre avslut och du slipper ”jaga” kunden efter mötet. Under säljutbildningen får du lära dig att ställa avslutningsfrågor så att du kortar ner kundens beslutsprocess och gör kunden mer beslutsbenägen. Vi går även igenom hur du kan sälja till icke beslutsmässiga kontaktpersoner.

Säljande offerter – färg och form med vetenskapliga metoder

Offerter handlar om mycket mer än pris, momsreg-nummer och juridiska villkor. Här har du som teknisk säljare ett utmärkt tillfälle att få kunden att läsa om den produkt eller tjänst som du säljer. Genom att utforma offerten på rätt sätt flyttas kundens fokus till annat än bara priset. Med hjälp av form och färg kan vi leda läsaren till säljargument som kan vara avgörande. Använd bilder, bildtexter, faktarutor, garantirutor och lättlästa sammanfattningar för att underlätta för läsaren att ta till sig innehållet på ett lättsamt sätt.
Metodiken är vetenskapligt beprövad med en ögonkamera som mäter ögats fixeringspunkter i tid och riktning.

Säljutbildning för tekniska säljare