Säljutbildning för tekniker – Företagsanpassade

Säljutbildning för tekniska säljare

Säljutbildning för tekniker – Fakta

Längd: 1-2 dagar säljutbildning 
10 säljmoment: Från mötesbokning till avslut med säljande offerter
Säljmetod: ”Coacha kunden till köp”  
Dokumentation: Ett säljdokument på 10 säljmoment tas fram under utbildningen för er försäljning
Kursmaterial: Säljboken ”Coacha till köp” finns att köpa
Uppföljning av säljutbildningen:  E-utbildning på alla 10 säljmoment  med konkreta  exempel 
Antal : 3-30 deltagare
Plats: Ni väljer plats 
Pris: Offert lämnas, kontakta oss

Innehåll – 10 säljmoment

 • Ta fram 3 konkreta inledningar för mötesbokning
 • Hantera invändningar t ex ”har leverantör” ” inget behov”
 • Planera och strukturera nyförsäljningen
 • Använda och utveckla säljargument för tekniker och för ”icke tekniker”
 • Att sälja till inköpare som är prisfokuserade
 • Presentationsteknik – anpassat efter kundens tekniska nivå
 • Behovsfrågor så att kunden inser sitt eget behov
 • Beslutspsykologi och 10 avslutningsfrågor
 • Säljande offerter som tar bort fokus på priset
 • Merförsäljningen med rätt säljtekni och planering

Så tycker tekniska säljare och konsulter säljutbildningarna

Säljutbildning för tekniker
säljutbildning för tekniker
säljutbildning för tekniker
säljutbildning för tekniker
säljutbildningar för tekniska säljare och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska och konsulter
säljutbildningar för tekniska branscher
säljutbildningar för tekniska branscher
säljutbildningar för tekniska branscher

Säljutbildning för tekniker – Skapa förtroende och intresse

Inom tekniska branscher kan det vara extra svårt att få kunden att testa nya leverantörer. Detta på grund av exempelvis långa ledtider och höga kvalitetskrav. Tjänsten eller produkten kan också vara avgörande för kundens produktion vilket gör kunden mindre riskbenägen. Säljutbildning för tekniker  lär ni er hur ni skapar förtroende och intresse för era produkter och tjänster. Och får kunden att våga testa en ny leverantör.

Mötesbokning för nyförsäljning

Vid säljutbildning för tekniker och konsulter tar vi fram konkreta inledningar för mötesbokning som hjälper ert företag att skaffa nya kunder. Inledningarna skräddarsys för just den tekniska produkt eller tjänst som ert företag säljer. Vi gör riktade samtalsmallar för inköpare, tekniker och andra viktiga målgrupper. Att strukturera och planera försäljningen är också viktigt för att få lyckade affärer. Vi går därför igenom vikten av att planera även om det är lätt hänt att andra arbetsuppgifter känns “viktigare”.

Säljutbildning för tekniker

Att hantera invändningar som ”vi har redan en leverantör”

I tekniska branscher är det vanligt att kunder kommer med invändningar som ”vi har redan en leverantör vi är nöjda med” eller ”det var för dyrt”. Att kunna hantera invändningar är därför en viktig del av jobbet för tekniska säljare och andra som säljer tekniska varor och tjänster.
Under säljutbildning för tekniska säljare identifierar vi vilka invändningar som är vanligast och svårast gällande just den tekniska produkt eller tjänst som ert företag säljer. Vi lär oss att hantera invändningarna utan att “kränga” eller “vara för på”. Det gör vi genom att ställa frågor och använda säljargumenten på rätt sätt.

Gör inköparen intresserad av produkten i stället för priset

I de tekniska branscherna får man som säljare ofta träffa en inköpare. Helst skulle man vilja träffa en tekniker som har kunskap om både produkter och tjänster. Inköpare brukar sällan ha lika hög teknisk kompetens och är därför mer fokuserade på priset. Det är viktigt att komma ihåg att inköparna träffar många leverantörer från olika branscher. Det gäller därför att stå ut från mängden för att kunna göra ett bestående intryck.
Säljutbildning för tekniker går vi igenom 3 viktiga punkter för att du ska lyckas.

 • Du får lära dig att göra en presentation som skiljer sig från konkurrenternas
 • hur du får bort fokus från priset och
 • hur du gör inköparen delaktig på mötet

Ta reda på kundens tekniska kunskapsnivå

Det är viktigt att ställa frågor om kundens kunskapsnivå, erfarenhet och förväntningar. När det gäller teknisk försäljning är det dock ganska vanligt att säljaren har svårigheter att urskilja kundens behov. Under säljutbildningen för teknisk försäljning lär du dig därför den coachande säljtekniken. Genom den uppskattade metoden ställer du frågor tills kunden själv förstår sitt behov.
Den coachande säljtekniken skapar delaktighet och underlättar för säljaren att snabbast möjligt få respons från kunden.

Utveckla era affärsrelationer

Under säljutbildning för tekniska säljare går vi igenom hur ni hanterar affärsrelationer och även hur ni utvecklar dem över tid. Målet är att skapa långsiktiga och givande affärsrelationer där det uppstår en win-win-situation. Under säljutbildningen för tekniker går vi igenom hur du ställer frågor så att du lär känna kunden, kundens företag och hur ni kan utveckla affären.

Bygg förtroende

När tekniska försäljare möter kunder är det viktigt att både samla så mycket information som möjligt om kunden och att bygga upp ett förtroende. Med hjälp av den coachande säljtekniken lär sig säljaren att ställa rätt frågor i rätt ögonblick så att kunden ständigt upplever trygghet och förstår att säljaren verkligen tar hänsyn till vad kunden vill och behöver.

Säljutbildning för tekniker

Bättre avslut med en delaktig kund

När man säljer tekniska produkter eller tjänster kan det vara långa ledtider vare sig kunden har en leverantör eller inte. Därför är det extra viktigt att du som är teknisk säljare gör ett bra avslutningsjobb. Genom att göra kunden delaktig och intresserad får du fler och bättre avslut och du slipper ”jaga” kunden efter mötet. Under säljutbildningen får du lära dig att ställa avslutningsfrågor så att du kortar ner kundens beslutsprocess och gör kunden mer beslutsbenägen. Vi går även igenom hur du kan sälja till icke beslutsmässiga kontaktpersoner.

Säljande offerter – färg och form med vetenskapliga metoder

Offerter handlar om mycket mer än pris, momsreg-nummer och juridiska villkor. Här har du som teknisk säljare ett utmärkt tillfälle att få kunden att läsa om den produkt eller tjänst som du säljer. Genom att utforma offerten på rätt sätt flyttas kundens fokus till annat än bara priset. Med hjälp av form och färg kan vi leda läsaren till säljargument som kan vara avgörande. Använd bilder, bildtexter, faktarutor, garantirutor och lättlästa sammanfattningar för att underlätta för läsaren att ta till sig innehållet på ett lättsamt sätt.
Metodiken är vetenskapligt beprövad med en ögonkamera som mäter ögats fixeringspunkter i tid och riktning.

Säljutbildning för tekniker och konsulter