Säljutbildning fastighetsbranschen – Skapa långa affärsrelationer

Säljutbildning fastighetsbranschen

Säljutbildning fastighetsbranschen 1 – 3 dagar

En säljutbildning anpassad för ert företag och er bransch

Säljutbildning för teknisk försäljning finns som 1,2 eller 3-dagars utbildning.
Vi skräddarsyr utbildningen efter de önskemål som passar ert företag bäst.

Se företagsanpassad säljutbildning – klicka här

Målsättning säljutbildning för fastighetsbranschen

  • Få ett ökat säljdriv med ny kunskap och motivation
  • Att kunna sälja utan att kränga
  • Att öka nyförsäljningen
  • Att planera merförsäljningen och få alla i organisationen delaktiga
  • Etablera en bättre och tätare relation med nuvarande kontakt
  • Skapa nya kontakter för ökad försäljning
  • Göra säljande presentationer och offerter

Säljutbildning fastighetsbranschen – Presentationer + offerter

Den coachande säljtekniken möjliggör att snabbt få inblick i hur kunden tänker och hur pass kompetent den är när det gäller att välja affärslokal för sina ändamål. Vi kommer att gå igenom deltagarnas företagspresentationer samt offerter och framställa dem mer säljande.

Säljutbildning fastighetsbranschen – Två försäljningsmoment

Som fastighetsmäklare består säljprocessen av två försäljningssteg. Först gäller det att överta objektet och därefter gäller det att sälja det.

Kunden i centrum

I bägge fallen är den coachande säljtekniken väldigt effektiv, och mycket tack vare att kunden hamnar i centrum och således känner sig delaktig i processen utan att någonstans behöva känna sig osäker. En kunnig mäklare som sätter kunden i centrum, och som leder kunden genom att ställa rätt frågor i rätt ögonblick kommer få kunden hela att tiden uppleva trygghet.

Säljutbildning fastighetsbranschen – Förtroendet är allt

Fastighetsmäklarens vardag är att hantera människors hem, och vad kan bli mer personligt än hemmet? I en sådan säljprocess är det stora förtroenden som fastighetsmäklaren ansvarar för och det gäller att förvalta dessa förtroenden på bästa sätt. Säljcoachning är en överlägsen säljmetodik för att uppnå ett lyckat resultat.

Kundens kunskap är viktig

Kunder till fastighetsbolag kan i huvudsak delas in i lokalhyresgäster och privathyresgäster. Lokalhyresgästerna är själva affärsidkare som söker lokaler till affärsspecifika ändamål medan privathyresgästerna söker efter en bostad. I bägge fallen är den coachande säljtekniken lika effektiv. Fastighetsmäklaren bör ta reda på hur pass väl införstådd lokalhyresgästen är i hur den bör välja lokal, och hur den uppnår en så kostnadseffektiv lokallösning som möjligt. Det är också viktigt att ta reda på mycket erfarenhet kunden har att teckna nya hyreskontrakt eller köpa en fastighet. Vilket kan vara avgörande för hur en presentation ska gå till.

Rationella säljargument

När det gäller privathyresgäster så är det viktigt att ha i åtanke att alla människor befinner sig olika i bostadskarriären då läge och standard spelar olika roll beroende på vilka krav som ställs. Det är många känslor inblandade när kunden står inför valet av bostad, och det är inte alltid rationella argument som i slutänden avgör. I en sådan process kan vi hjälpa kunden att fatta mer långsiktiga och verklighetsförankrade beslut. Den coachande säljtekniken ställer kunden och dess faktiska behov i centrum. Det leder till mer långsiktiga val och lösningar, och kunden upplever ett eget val utan att bli pressad av uthyraren.