Säljutbildning skönhet och hälsa

Säljutbildning skönhet och hälsa

Säljutbildning skönhet och hälsa : 1- 3 dagar

En säljutbildning anpassad för ert företag och er bransch

Säljutbildning för teknisk försäljning finns som 1,2 eller 3-dagars utbildning.
Vi skräddarsyr utbildningen efter de önskemål som passar ert företag bäst.

Se företagsanpassad säljutbildning – klicka här

Målsättning säljutbildning för skönhet och hälsa

  • Arbeta med frågor för att lättare se kundens behov och kunna erbjuda rätt behandling
  • Boka återbesök med kunden direkt efter avslutad konsultation/behandling
  • Bli mer serviceminded och höja nivån på mötet i butik
  • Kunna ställa rätt frågor till kund för att erbjuda rätt produkt efter behandling/konsultation
  • Att arbeta med kampanjer, säsongserbjudanden och nyhetsbrev
  • Etablera en bättre och tätare relation med varje enskild kund
  • Ha en fungerande plan för merförsäljning och nykundsbearbetning
  • Kunna arbeta strukturerat med kundregister och kunder

Säljutbildning skönhet och hälsa – Merförsäljning

Efter en avslutad behandling eller konsultation vet vi mer om kunden och har ökad möjlighet att erbjuda produkter som kunden behöver. Att ha en attraktiv exponering i butik med erbjudanden och prover ökar möjligheten till fler affärer och längre relationer med varje kund.
Många märken och produkter konkurrerar idag om uppmärksamheten, och ny forskning ger nya produkter. Därför är det viktigt att synas men även att kunden får hjälp med sina val.
Under utbildningen tar vi fram verktyg för att sälja mer till era kunder.

Kundrelationer – Säljutbildning skönhet och hälsa

En lång relation med varje kund ger oss helt andra möjligheter att verkligen hjälpa kunden på sikt, inte bara här och nu. Vi ger dig verktyg för att enklare kunna arbeta strukturerat med både nya och gamla kunder och ge dem målgruppsanpassade erbjudanden. Vi kommer att titta på hur ett säljstöd kan utformas för att enklare ge fler och återkommande affärer.

Nykundsbearbetning

Få aktörer klarar sig på befintlig kundkrets utan måste ut och hitta nya kunder. Hur kan vi enklast göra detta? Vi kommer att arbeta med hur du kan hitta kunder och hur du närmar dig dessa på bästa sätt. Genom den coachande säljmetodiken kan du bättre ta tillvara de kunder som spontant kommer in i din butik och göra dem till nöjda kunder.

Coachande avslut och hantera invändningar

För att kunna få flera och bättre avslut kommer säljutbildningen att undervisa deltagarna i beslutspsykologi. Vi kommer även att gå igenom vilka avslutningsfrågor som leder till en snabbare beslutsprocess. Vi kommer även att prata om hur vi hanterar invändningar och får fokus på annat än priset.