Säljutbildning för konsulter – Att sälja tjänster

Säljutbildning för konsulter

Fakta om säljutbildningen

Längd: 1-2 dagar
Innehåll: 10 säljmoment från mötesbokning till avslut för både ny- och merförsäljning. Skräddarsytt  för er bransch
Säljmetod: Coacha kunden till köp
Dokumentation: Ett  säljdokument skapas med alla 10 säljmoment
Ingår:  Boken ”Coacha till köp” i digital form
Antal deltagare: 3-30 stycken
Plats: På plats på ert företag eller annan kurslokal 
Datum: Efter överenskommelse
Pris: Offert lämnas, kontakta oss

Säljutbildningens 10 säljmoment

 • Mötesbokning för nyförsäljning , 3 konkreta inledningar
 • Hantera invändningar ”Har redan tillräckligt konsulter” ”inte just nu”
 • Planera och strukturera mötesbokningen
 • Utveckla och använda era säljargument
 • En agenda för effektiva kundmöten
 • Att presentera sig själv och sina tjänster
 • Att ställa coachande behovsfrågor så att kunden själv inser sitt eget behov av er som konsult
 • Beslutspsykologi och 10 avslutningsfrågor
 • Offerter som tar bort fokus på priset
 • Merförsäljning med rätt säljteknik och planering
Säljutbildning för konsulter

Nöjda kunder på våra säljutbildningar och säljkurser

Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter

Säljutbildning för konsulter – Nyförsäljning och merförsäljning

Säljutbildningen ger förståelse för kundpsykologin från mötesbokning till avsluten. Deltagarna får verktyg för att kunna arbeta med försäljning på ett strukturerat sätt. Säljmetoden ”Att coacha kunden till köp” är inspirerande, effektiv och har uppnått dokumenterade resultat redan efter första dagens tillämpning. Den coachande säljtekniken är den röda tråden som innebär att kunden själv ska förstå vad den behöver. Under säljutbildning för konsulter kommer vi att tillhandahålla verktyg får både ny-och merförsäljning.

Mötesbokning för ny – och merförsäljning

Nyckeln till att öka försäljningen en intresseväckande inledningsfråga som gör att kunden vill veta mera av våra tjänster och konsulter. Under utbildningen tar vi fram 3 olika inledningar för att boka kundmöten och skräddarsyr dem för er. Med den coachande metodiken kommer man inte uppfattas som en ”krängare”  eller känna att man är ”för på” när vi ringer och bokar möten.

  Merförsäljning = kundservice

  Merförsäljning kan upplevas som en service om man inte känner sig tvingad att köpa som kund. Därför gör vi det lätt för kunden att tacka nej redan vid inledningsfrågan. Det skapar en bra affärsrelation och dessutom lite extra intresse.

  Planera merförsäljningen

  För att öka merförsäljningen är det viktigt att planera när vi ska sälja. Det handlar om att på förhand bestämma vilka kundkontaktytor som passar bäst te  till exempel vid ett uppstartsmöte med kund, uppföljningsmöten eller kanske avlämningsmöte. Annars är risken väldigt stor att att det inte merförsäljning sker överhuvudtaget.  Under utbildningen får deltagarna göra en plan.

  Säljargument som säljer och ”sticker ut”

  Vid införsäljning av tjänster är det viktigt att presentera säljargument för kunden som visar nyttan och vad man som kund slipper att göra med hjälp av era tjänster. Det är också viktigt att kunna presentera sina tjänster så att de ”Sticker ut” från era konkurrenter. Metoden är att använda och utveckla era säljargument. Under säljutbildningen lär sig deltagarna att utveckla era säljargument och använda  dem så att det leder till flera avslut.

  Att bygga förtroende är avgörande

  När vi säljer tjänster handlar det om att sälja förtroende. Både för det egna företaget och för dig själv som säljande konsult. Under säljutbildningen kommer du att få lära dig att ställa rätt frågor och en presentationsteknik som bygger förtroende snabbt.

  Skapa intresse med rätt säljargument

  Många konsultföretag har väldigt likartade säljargument för sina tjänster. Vilket gör det svårt att ”sticka ut” och få kunden intresserad. Därför kommer vi under säljutbildning för konsulter att göra era säljargument mer unika och intressanta. I syfte att få kunden mer intresserad av er som konsult och ert företag.

  Presentationsteknik i dilaogformat

  Med hjälp av en företagspresentation  som beskriver era tjänster  kommer konsulterna att lära sig att prestera i dialogform för att få skapa mer intresse och delaktighet. Även vid en demo av ett system. Metoden är att löpande ställa frågor.  Syftet är att hitta kundens ”svaga sidor” där era tjänster och system kan stärka dem. Under utbildningen kommer vi att gå igenom och göra konkreta frågor som dessutom gör att kundens ser sitt eget behov mycket tydligare.

  Korta ner säljprocessen och få flera avslut

  Att sälja tjänster och system  innebär ofta långa ledtider. Därför gäller det att på kundmötet komma så långt som möjligt i beslutsprocessen. Målsättningen är få kunden så intresserad  så att ni slipper ”jaga”  fram ett svar.  Deltagarna  på säljutbildningen lär sig att ställa avslutningsfrågor som:

  • Kortar ned beslutsprocessen
  • Flyttar fram beslutsprocessen
  • Ger flera affärer genom coachande avslutningsfrågor