Säljutbildning för konsulter ”Att sälja tjänster”

Att sälja via Teams eller Zoom samt personliga kundbesök

Säljutbildning för konsulter

Fakta om säljutbildningen

Längd: 1-2 dagar
Plats: Via Teams eller på plats hos er 
Målsättning 1 : Att sälja egen och kollegors konsulttid
Målsättning 2 : Att löpande arbeta med försäljning 
Innehåll:
 10 säljmoment från mötesbokning till avslut för både ny- och merförsäljning
Säljmetod: Coacha kunden till köp
Att sälja via Teams/ Zoom: Alla säljmoment  är också anpassad för att sälja online för både ny- och merförsäljning
Dokumentation: Ett  säljdokument skapas med alla 10 säljmoment
Ingår:  Boken ”Coacha till köp” i digital form
Antal deltagare: 3-30 stycken
Datum: Efter överenskommelse
Pris: Offert lämnas, kontakta oss

Säljutbildningens 10 säljmoment

 • Mötesbokning för nyförsäljning för kundmöten med Teams /Zoom och för personliga kundmöten
 • Hantera invändningar ”Har redan konsulter” ”inte just nu”
 • Planera och strukturera mötesbokningen och försäljningen
 • Utveckla och använda era säljargument
 • En agenda för personliga kundmöten och för möten via Teams eller Zoom
 • Presentationsteknik och att presentera sig själv och sina tjänster för kundmöten via Teams/Zoom samt för vanliga kundbesök
 • Att ställa coachande behovsfrågor så att kunden själv inser sitt eget behov av er som konsult
 • Beslutspsykologi och 10 avslutningsfrågor
 • Offerter som tar bort fokus på priset

Nöjda kunder på våra säljutbildningar och säljkurser

Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter

Att bygga förtroende är avgörande vid försäljningen

När vi säljer tjänster handlar det om att sälja förtroende. Både för det egna företaget vilket är extra viktigt om företaget är okänt samt för dig själv som säljande konsult. Under säljutbildningen kommer vi att lära ut hur man använda säljargument för att bygga förtroende och sälja in sig själv och sina kollegor utan att ”låta dryg” eller ”skrytig”

Att sälja in andras konsulttid är viktigt

Som konsult är det självklart viktigt att sälja in sina egna tjänster löpande över tid. För ett framgångsrikt konsultföretag är det också viktigt att konsulterna både kan och vill sälja in andra konsulter än sin egen tid. Det lär vi ut genom säljplanering och ett ”tänk” om vadservice innebär utifrån kundens perspektiv.

Undvik faktureringsluckor

Säljutbildningen ger förståelse för kundpsykologin från mötesbokning till avsluten. Deltagarna får verktyg för att kunna arbeta med försäljning på ett strukturerat sätt. Säljmetoden ”Att coacha kunden till köp” är inspirerande och effektiv. Den coachande säljtekniken är den röda tråden som innebär att kunden själv ska förstå vad den behöver. Under säljutbildning för konsulter kommer vi att hålla en ”planerings- workshop” både ny-och merförsäljning för att minimera luckor i faktureringen.

Som konsult är det viktigt att kunna sälja via Teams eller Zoom

Kundbesök och kundmöten med Teams eller Zoomkan kan öka försäljningen. Kundbesök online vid nyförsäljning kommer göra det lättare att boka möten. Kunderna inser att det finns fördelar  med att träffas via Teams eller Zoom  för att se om våra tjänster är intressanta innan det kan bli aktuellt att träffars personligen. 

Ett kundmöte via Teams eller Zoom möte skiljer sig främst åt vid följande säljmoment.
• Mötesbokningen – Gör det lättare att boka flera kundmöten för det är mera effektivt även från kundens perspektiv
• Inledningen på mötet – Kan vara avgörande för hela mötet och är därför viktigt att det både blir avslappnat och affärsinriktat
• Presentationstekniken – Blir viktigare eftersom den blir mindre personlig och ställer större krav på en dialog
• Avsluten – är alltid viktigare men vid digitala besök måste man vara mera  konkret och tydlig

Säljutbildning för konsulter

Mötesbokning för ny – och merförsäljning

Nyckeln till att öka försäljningen en intresseväckande inledningsfråga som gör att kunden vill veta mera av våra tjänster och konsulter. Under utbildningen tar vi fram 3 olika inledningar för att boka kundmöten och skräddarsyr dem för er. Med den coachande metodiken kommer man inte uppfattas som en ”krängare”  eller känna att man är ”för på” när vi ringer och bokar möten.

Merförsäljning = kundservice

Merförsäljning kan upplevas som en service om man inte känner sig tvingad att köpa som kund. Därför gör vi det lätt för kunden att tacka nej redan vid inledningsfrågan. Det skapar en bra affärsrelation och dessutom lite extra intresse.

Planera försäljningen

För att öka försäljningen är det viktigt att planera när vi ska sälja. Det handlar om att på förhand bestämma vilka kundkontaktytor som passar bäst te  till exempel vid ett uppstartsmöte med kund, uppföljningsmöten eller kanske avlämningsmöte. Annars är risken väldigt stor att att det inte försäljning sker överhuvudtaget.  Under utbildningen får deltagarna göra en plan.

Säljargument som säljer och ”sticker ut”

Vid införsäljning av tjänster är det viktigt att presentera säljargument för kunden som visar nyttan och vad man som kund slipper att göra med hjälp av era tjänster. Det är också viktigt att kunna presentera sina tjänster så att de ”Sticker ut” från era konkurrenter. Metoden är att använda och utveckla era säljargument. Under säljutbildningen lär sig deltagarna att utveckla era säljargument och använda  dem så att det leder till flera avslut.

Skapa intresse med rätt säljargument

Många konsultföretag har väldigt likartade säljargument för sina tjänster. Vilket gör det svårt att ”sticka ut” och få kunden intresserad. Därför kommer vi under säljutbildning för konsulter att göra era säljargument mer unika och intressanta. I syfte att få kunden mer intresserad av er som konsult och ert företag.

Presentationsteknik i dilaogformat

Med hjälp av en företagspresentation  som beskriver era tjänster  kommer konsulterna att lära sig att prestera i dialogform för att få skapa mer intresse och delaktighet. Även vid en demo av ett system. Metoden är att löpande ställa frågor.  Syftet är att hitta kundens ”svaga sidor” där era tjänster och system kan stärka dem. Under utbildningen kommer vi att gå igenom och göra konkreta frågor som dessutom gör att kundens ser sitt eget behov mycket tydligare.

Korta ner säljprocessen och få flera avslut

Att sälja tjänster och system  innebär ofta långa ledtider. Därför gäller det att på kundmötet komma så långt som möjligt i beslutsprocessen. Målsättningen är få kunden så intresserad  så att ni slipper ”jaga”  fram ett svar.  Deltagarna  på säljutbildningen lär sig att ställa avslutningsfrågor som:

 • Kortar ned beslutsprocessen
 • Flyttar fram beslutsprocessen
 • Ger flera affärer genom coachande avslutningsfrågor
Säljutbildning för konsulter