Säljutbildning för konsulter – Att sälja tjänster

Säljutbildning för konsulter

Fakta om säljutbildningen

Längd: 1-2 dagar
Innehåll: 10 säljmoment från mötesbokning till avslut för både ny- och merförsäljning. Skräddarsytt  för er bransch
Säljmetod: Coacha kunden till köp
Dokumentation: Ett  säljdokument skapas med alla 10 säljmoment
Ingår:  Boken ”Coacha till köp” i digital form
Antal deltagare: 3-30 stycken
Plats: På plats på ert företag eller annan kurslokal 
Datum: Efter överenskommelse
Pris: Offert lämnas, kontakta oss

Säljutbildningens 10 säljmoment

 • Mötesbokning för nyförsäljning , 3 konkreta inledningar
 • Hantera invändningar ”Har redan tillräckligt konsulter” ”inte just nu”
 • Planera och strukturera mötesbokningen
 • Utveckla och använda era säljargument
 • En agenda för effektiva kundmöten
 • Att presentera sig själv och sina tjänster
 • Att ställa coachande behovsfrågor så att kunden själv inser sitt eget behov av er som konsult
 • Beslutspsykologi och 10 avslutningsfrågor
 • Offerter som tar bort fokus på priset
 • Merförsäljning med rätt säljteknik och planering
Säljutbildning för konsulter

Nöjda kunder på våra säljutbildningar och säljkurser

Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter
Säljutbildning för konsulter

Säljutbildning för konsulter – Att sälja tjänster och produkter

Säljutbildningen ger förståelse för kundpsykologin, säljutveckling och ger verktyg för att kunna arbeta med försäljning på ett strukturerat sätt. Säljmetoden är inspirerande, effektiv, tydlig och har uppnått dokumenterade resultat redan efter första dagens tillämpning. Den coachande säljtekniken är den röda tråden som innebär att kunden själv ska förstå vad den behöver. UnderSäljutbildning för konsulter kommer vi att tillhandahålla verktyg för att bäst boka möten och uppmärksamma hur säljaren bättre kommunicerar under dessa. Den syftar till att uppnå coachande avslut utan att ”kränga”. Vi kommer också att gå igenom utbildningsdeltagarnas enskilda presentationer och offerter för att framställa dem mer säljande.

Att sälja sig själv som konsult

Konsulter som säljer sig själva försöker få kunden att köpa ens tid och kunskap. Genom coachande frågor får konsulten en fungerande distans till detta redan i den inledande kontakten med kunden. Vilket gör att kunden kommer i fokus istället. Det kan vara helt avgörande att inte prata för mycket om sig själv som konsult. Genom att ställa frågor som leder kunden har konsulten hela tiden möjlighet att anpassa sitt budskap till aktuell kund.
Under utbildningen går vi igenom hur vi kan hantera att:

 • Kunden måste ha insikt om sitt kompetensbehov
 • Kunden har många likartade konsulter att välja bland
 • Hur vet kunden att vi som konsult kan tillföra det kunden behöver?

Att sälja tjänster som konsult

Företag som säljer tjänster har konsulter som är kunniga och är experter på sitt område. Som konsult har man sällan någon fysisk produkt att visa upp eller dema. Det gör det extra svårt att sälja in eftersom det är svårare att se konkreta fördelar. Under säljutbildning för konsulter går vi igenom att sälja in tjänster med rätt budskap. Vi kommer också att utveckla dem vid behov.

Säljutbildning för konsulter – Att sälja förtroende

När vi säljer tjänster handlar det om att sälja förtroende. Både för det egna företaget och för dig själv som säljande konsult. Under säljutbildningen kommer du att få lära dig att ställa rätt frågor som skapar förtroende och hur du presenterar era tjänster. Vilket också kommer att leda till att utveckla en affärsrelation.

Skapa intresse med rätt säljargument

Många konsultföretag har väldigt likartade säljargument för sina tjänster. Vilket gör det svårt att ”sticka ut” och få kunden intresserad. Därför kommer vi under säljutbildning för konsulter att göra era säljargument mer unika och intressanta. I syfte att få kunden mer intresserad av er som konsult och ert företag.

Som experter måste vi fråga mera

Konsulter är ofta experter eller kan avsevärt mer än kunden! Då är det extra lätt att prata mycket och ibland för mycket. Men det är inte nyckeln till framgång. Med hjälp av den coachande säljtekniken kommer ni att få lära er att ställa frågor istället efter en viss struktur. Det gör att kunden känner sig trygg med er och samtidigt blir delaktig på mötet. Att ställa frågor fast du som expert vet svaret kan vara den avgörande faktorn som gör att du får hem affären.