Företagsanpassad säljutbildning & Coaching i 1 år

Företagsanpassad säljutbildning

Fakta om säljutbildningen

Längd: från 6 månader till 1 år
Innehåll: Allt från A till Ö inom försäljningen
Dokumentation: Videfilmer + säljbok + e-dokument + säljstrategier + nytt säljmaterial
Utbildningsmetod: Coaching
Antal: 3-30 deltagare från ert företag
Plats: Enligt överenskommelse
Pris: Kontakta Säljcoachen AB för offert idag!

Boken ”Coacha till köp”

 • boken_166Säljkursen i bokform
 • Praktiska exempel
 • Sälja utan att ”kränga”
 • Att boka nykundsmöten
 • Säljfrågor för fler avslut
 • En tydlig säljstruktur
 • 300 kr

 

Målsättningen

 • Öka säljdrivet med säljkunskap och inspiration

   

 • Utveckla en effektiv mötesbokning

   

 • Öka merförsäljningen

   

 • Strukturera prospekthanteringen

   

 • Fördjupning i coachande säljkommunikation

   

 • Att göra presentationer som skapar intresse

   

 • Utveckla era säljargument

   

 • Göra era offerter mer säljande

   

 • Strukturera och planera försäljningen bättre

   

Upplägg för säljutbildningen

Säljanalys –  För att se vilka förutsättningar och behov som finns för att öka försäljningen
Säljteknik  – En grundutbildning i grupp i den coachande säljtekniken från mötesbokning till avslut
Personlig säljcoaching – Med varje enskild säljare för att specifikt fokusera på deras möjligheter
Strukturerad försäljning – Att planera säljarnas tid effektivt för att få ut  100 % säljtid
Nya prospekts – Hur finna nya prospekt och en strategi för hur de ska bearbetas
Presentationer  – Utveckling av era företagspresentationer och framtagning av nya vid behov
Säljande offerter – Gå igenom era offerter och göra dem mer intressanta för kunden, mera säljande
Webben – Hur kan man använda webben i försäljningen utan att konkurrera med säljarna
Målsättning och uppföljning – Att ta fram målsättning till de som säljer så att de
För chefer – Utbildning i det coachande ledarskapet med beteendeanalyser för att bygga effektiva säljteam

Coacha kunden till köp

Nöjda företag och kunder

 • gerdmans_279
 • branas_249
 • bris_519
 • agria_237
 • ssi
 • eon

Säljteknik för er specifika bransch

Den företagsanpassade 1-års utbildningen lägger vi upp så att den passar just för er bransch. Beroende på vilken bransch man arbetar inom kan säljtekniken skilja sig beroende på er marknads förutsättningar. Vi har branschutbildningar inom bland annat teknisk försäljning och dagligvaru- och fackhandeln. Vår företagsanpassad säljutbildning passar vare sig du arbetar med inne/utesälj, B2B eller telefonförsäljning.

Företagsanpassad säljutbildning – Coachande säljmetod

Den coachande säljmetodiken går ut på att ställa frågor, mycket mera frågor än de flesta är vana vid för att få snabbare och större avslut. Frågorna används även för att motivera och inspirera kunden. Kunden ska bli delaktig i mötet och vi ska få information för att kunna anpassa oss efter kundens kunskapsnivå.

Ett personligt säljdokument

Deltagarna skapar själva ett säljdokument med bland annat inledningar för mötesbokning, säljargument och svar på invändningar anpassade efter företaget. Under den företagsanpassade säljutbildning kommer vi att gå in i detalj i varje enskilt säljmoment och utveckla det vi reda har gjort. Det ska bli ett levande dokument som säljarna har nytta av varje säljdag.

Säljdokumentet innehåller:

 1. Inledning – ringa ut
 2. Invändningar
 3. Intervjufrågor
 4. Behovsfrågor/Presentation
 5. Säljargument
 6. Coachande avslut
 7. Strukturera och planera

Företagsanpassad säljutbildning – Exempel på ett upplägg

Del 1 – Säljcoaching i grupp/workshops

 • Vi startar med en övergripande workshop där vi belyser nuvarande situation och framtida mål
 • Genomgång av de verktyg som idag finns och hur dessa ska användas
 • Genomgång av säljstrategi för respektive område
 • Vi fokuserar på säljstrategi och digitala möjligheter
 • Stort fokus på nyförsäljning

Del 2 – säljteknik

 • Utbilda säljarna i mötesbokning som ger fler affärer
 • Coachande säljkommunikation så att säljarna inger förtroende
 • Unika säljargument för era produkter och tjänster anpassade efter målgrupp
 • Utbilda säljarna i coachande behovsfrågor så att kunden själv inser sitt behov
 • Att lära säljarna att hantera invändningar utan att gå i försvarsställning
 • Coachande avslut anpassade efter era målgrupper och dess förväntningar

Del  3 – Säljstruktur och säljmaterial

 • Uppföljning av säljarnas träningsuppgifter från dag ett
 • Repetition med fokus på mötesbokning, invändningar eller avslut
 • Coachande säljtekniken för ny–eller merförsäljning
 • Säljstruktur för bättre säljdriv anpassat för er bransch
 • Framtagning av säljande presentationer för era produkter och tjänster
 • Utbildning hur säljande offerter ökar avsluten

Del 4 – Uppföljning och repetition

 • Uppföljning av träningsuppgifter
 • Reflektion och genomgång av erfarenheter
 • Uppföljning av träningsuppgifter
 • Repetition av de svåraste säljmomenten
 • Utveckling av de personliga säljdokumenten
 • Coachande säljtekniken med fokus på invändningar och avslut
 • Framtagning av säljande presentationer
 • Framtagning av nya säljande offert

Del 5 – Utbildning i säljledarskap för chefer

 • Utbildning kring situationsanpassat ledarskap inom försäljning
 • Redskap för att kunna coacha säljarna med fokus på att öka försäljningen
 • Redskap för att kunna leda och coacha varje säljare efter sina förutsättningar
 • Personlig säljcoachning och handledning
 • Handledning genom de olika processerna inom resp. affär
 • Coachning av försäljningschefer med fokus på att arbeta efter ett situations-anpassat ledarskap

Att sälja – inte ”kränga”

I dagen samhälle vill nästan ingen som arbetar med försäljning benämna sig som säljare eftersom säljyrket har fått en lägre status. Istället brukar säljare benämna sig som ombud, rådgivare eller konsulter. Varför? Förklaringen är att säljarna har ett rykte om sig att ”kränga” utan hänsyn till kunden genom att prata för mycket och lyssna för lite. Vid Företagsanpassad säljutbildning jobbar vi med den coachande säljtekniken där du istället för att bli en krängare blir en hjälpare.

Säljande presentationer och offerter

I den här delen tar vi fram specifika presentationer som sätter kunden i centrum. Vi går även igenom hur en offert kan utformas för att inte bara fokusera på priset. Genom att fylla den med material som gör offerten intressant att läsa och med bilder och texter som bygger på kundens kunskap gör vi en offert som lockar till läsning och som ökar antal avslut.