Säljkurs för erfarna säljare och konsulter i tekniska branscher

Säljkurs för tekniker nivå 2

För tekniska säljare med erfarenhet

Nivå: För tekniska säljare med erfarenhet + deltagare från Säljcoachens grundkurs
Längd: 1 dag kl. 09.00-16.30
Pris: 5 750 kr ex. moms + Nöjd-Kund-Garanti
Säljmetod: Att coacha kunden till avslut utan att ”kränga” eller vara ”för på”
Upplägg: Konkreta diskussioner och praktiska övningar från verkliga scenarios inom teknisk försäljning
Utbildningsmaterial: Boken ”Coacha till köp”
Måltider: Kaffe, lunch och frukt
Antal deltagare: 4-10 personer

Under säljkursen får du inspiration

 • Att boka fler nykundsmöten med ny säljteknik

   

 • Att sälja till inköpare som bara vill få ner priset

   

 • Hantera invändningar som te x "har redan leverantör" eller "inget behov"

   

 • Att presentera tekniska produkter och tjänster

   

 • Utveckla era säljargument mer än konkurrenterna så att kunden kommer ihåg er

   

 • Ställa bättre behovsfrågor

   

 • Coachande avslutningsfrågor

   

 • Att göra nya säljande offerter

   

Det här lär du dig på säljkursen för teknisk försäljning

 • Konkreta inledningar för nykundsbesök
 • Kunskap att hantera viktiga invändningar mot era tekniska tjänster, system och produkter
 • Säljtips för försäljning inom bygg och anläggning, tekniska system, industriella och mekaniska anläggningar, el och kraft, tekniska produkter och andra tekniska branscher
 • Coachande behovsfrågor
 • Presentationsteknik
 • Beslutspsykologi
 • Avslutningsfrågor för fler avslut

Kursdatum Stockholm

8 feb, 12 mars, 16 april, 21 maj

Ny innovativ säljkurs

Som ökar dina avslut utan att ”kränga”

Säljkurs för tekniker – för ny inspiration

Kursen Teknisk försäljning nivå 2 ger deltagarna motiverande tips och inspirerande nya sätt att se på försäljningen. Vi går igenom allt från mötesbokning i tekniska branscher till avslut och säljande offerter. Våra erfarna deltagare – flera med upp till 20 års erfarenhet – brukar få med sig många nyttiga tips och nya infallsvinklar att testa i sin försäljning.

Att coacha kunderna ger flera affärer

För dig som säljer tekniska tjänster, komponenter, system och produkter är det extra viktigt att anpassa säljtekniken efter kundens tekniska kunskapsnivå. På säljkurserna för teknisk försäljning lär vi därför ut den coachande säljmetoden. Metodiken är hämtad från det coachande ledarskapet och innebär att du ställer frågor och får reda på kundens tekniska förkunskaper gällande din produkt eller tjänst. Frågorna gör också kunden delaktig och du får kunden att inse sitt eget behov. Det ger både fler och bättre avslut.

Säljkurs för tekniker nivå 2

Mötesbokning för att sälja mer i tekniska branscher

Vid försäljning till tekniska branscher är det viktigt att kunden känner sig trygg redan vid mötesbokningen. Detta eftersom tekniska produkter och tjänster kan vara avgörande för kundföretagets produktion eller säkerhet. Vår säljmetodik innebär att vi aldrig låter som telefonförsäljare och att vi alltid accepterar ett nej. Det ökar kundens förtroende och därmed intresset för dina produkter eller tjänster. Kunderna blir då mer benägna att våga byta leverantör.

 • Under kursen Teknisk försäljning nivå 2 får du göra effektiva inledningar anpassade för att boka möten med kunder i tekniska branscher.

Att hantera invändningar vid mötesbokning och avslut

Det är ganska vanligt vid teknikförsäljning att man får höra att ”vi har redan en leverantör som vi är nöjda med” eller ”vi löser det själva”. Under säljkursen får du dokumentera de viktigaste invändningarna gällande just de system, komponenter, produkter eller tjänster som du säljer. Vi övar på att hantera och bemöta invändningarna utan att gå i försvarsställning.

 • Metodiken kan även användas för att hantera missnöjda kunder.Du får lära dig hur du kan vända en missnöjd kund till en nöjd kund..

Möte med en inköpare

Som teknisk säljare vill man helst träffa en annan tekniker. En inköpare är oftast mer fokuserad på priset i stället för på tekniken. Under Säljkurs för tekniker nivå 2 lär du dig att få bort fokus från priset och att få inköparen delaktig och intresserad.

Möte med en tekniker

När vi som säljare i tekniska branscher har kundmöten med andra tekniker går det smidigare att kommunicera på en högre teknisk nivå. Men det är ändå viktigt att du tar reda på varje kunds tekniska kunskaper för att kunna presentera dina produkter eller tjänster på rätt sätt. Under Säljkurs för tekniker nivå 2 lär du dig att anpassa din försäljning till olika tekniska kunskapsnivåer och olika personligheter.

Säljkurs för tekniker nivå 2

Säljargument som intresserar både inköpare och tekniker

Många gånger har aktörer inom samma tekniska bransch säljargument som liknar varandra. Vid försäljning av exempelvis komponenter, ventiler eller hydraulik kan skillnaden vara försvinnande liten.

 • Under Säljkurs för tekniker nivå 2 får ni en chans att utveckla era säljargument och att använda dem på rätt sätt så att de skiljer sig från era konkurrenters.

Du får fler och snabbare avslut med coachande avslutningsfrågor

Att sälja tekniska produkter och tjänster innebär ofta långa försäljningsprocesser. Produkterna och tjänsterna har inte sällan långa ledtider, oavsett om kunden har en leverantör eller inte. Redan på kundmötet gäller det därför att komma så långt som möjligt i avslutningsarbetet.

 • Under säljkursen lär du dig att ställa avslutningsfrågor så att du kortar ner kundens beslutsprocess och får fler avslut.

Säljkurs för tekniker nivå 2 – Nöjda företag och deltagare

Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2
Säljkurs för tekniker nivå 2